SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Dzień Otwarty Instytutu Fizyki

26 lutego odbył się Dzień Otwarty Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół średnich m.in. z Siemianowic Śląskich, Bytomia, Katowic, Zabrza, Sosnowca, Będzina, Tychów, Dąbrowy Górniczej, Chorzowa i Czerwionki – Leszczyny.

Łącznie odwiedziło Nasz Instytut ponad 200 uczniów wraz z nauczycielami.

Więcej informacji na stronie https://www.fizyka.us.edu.pl/dzie%C5%84-otwarty-instytutu-fizyki-fotorelacja

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni