SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Seminarium instytutowe „Nanocząstki metali miedzi i srebra oraz ich kombinacje uwiezione w matrycach tlenkowych”

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 21 stycznia  o godz. 13-tej w auli P/0/03, odbędzie się seminarium instytutowe, na którym Pani dr Anna Nowak

wygłosi referat: „Nanocząstki metali miedzi i srebra oraz ich kombinacje uwiezione w matrycach tlenkowych”.

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni