SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Konferencja Notatnik Jupyter w edukacji i badaniach

Jupyter@edu – infrastruktura dla systemowej edukacji opartej o chmurę: skalowalna implementacja systemu notebooków Jupyter do badań naukowych” to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który jest liderem, Uniwersytetu w Augsburgu, Universidade Portucalense Infante Dhenrique-Cooperativa De Ensino Superior Crl w Porto oraz European University Cyprus w Nikozji. Konferencja pt. „Notatnik Jupyter w edukacji i badaniach”, która podsumuje przedsięwzięcie, odbędzie się 23 września 2019 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1a). Jupyter Notebook to internetowe interaktywne środowisko obliczeniowe do tworzenia dokumentów zawierających tekst i kod języka programowania. System ten może być stosowany zarówno w badaniach naukowych, jak i edukacji. Podczas konferencji zostaną przedstawione doświadczenia europejskich uczelni w korzystaniu ze środowiska Jupyter, w tym: sposoby konfiguracji systemu w chmurze, budowanie automatycznie ocenianych kursów oraz przykłady materiałów wykorzystujących Jupyter w nauczaniu. Projekt „Jupyter@edu” realizowany jest w ramach programu Partnerstw Strategicznych Erasmus+.

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni