SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Otwarcie Wielofunkcyjnej Strefy Aktywności

Serdecznie zapraszamy społeczność akademicką oraz mieszkańców Chorzowa w poniedziałek 17 czerwca o godz. 13.00 na otwarcie Wielofunkcyjnej Strefy Aktywności w naszym kampusie. 

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni