SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Nowe granty naukowe

NCN przyznało kolejny interdyscyplinarny grant w konkursie OPUS wspierający współpracę pracowników ŚMCEBI. Projekt pt. „Dualne jonofory jako leki wielocelowe przeciw nowotworom trzustki”, którego kierownikiem jest dr hab. Robert Musioł (Instytut Chemii) zyskał finansowanie na kwotę 1 622 000 zł. Badania dotyczą prężnie rozwijającej się w ŚMCEBI tematyki związanej z poszukiwaniem związków o potencjalnym zastosowaniu leczniczym realizowanej przez zespół z Instytutu Fizyki (dr Anna Mrozek-Wilczkiewicz, dr Katarzyna Malarz). Gratulujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy!

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni