SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnie spędzonych Świąt, samych słonecznych dni oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań, wśród rodziny i najbliższych przyjaciół, a także wielu radości i satysfakcji w życiu zawodowym oraz prywatnym. Dyrekcja SMCEBI

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni