SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Dofinansowanie dla projektu w ramach TANGO 3

Projekt naukowy, którego kierownikiem jest doktorant mgr inż. Andrzej Dzienia z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, został sklasyfikowany na najwyższej pozycji listy rankingowej wniosków o dofinansowanie badań w konkursie TANGO 3. W ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki ocenie poddawane były zgłoszenia mające na celu praktyczne wykorzystanie wyników badań podstawowych.

Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu pn. „Rozwój ciśnieniowej metody wolnorodnikowej polimeryzacji N-winylopirrolidionu” pełnił dr hab. prof. UŚ Kamil Kamiński z Instytutu Fizyki UŚ.  Wniosek przygotowany został przez pracowników Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Biura Współpracy z Gospodarką oraz spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US. Mgr inż. Andrzej Dzienia rozwijać będzie unikalną ciśnieniową metodę wolnorodnikowej polimeryzacji N-winylopirrolidionu, dzięki której możliwe stanie się otrzymywanie polimerów o kontrolowanych własnościach. Związki te znajdą zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym. Ponadto opracowywana metoda pozwoli ograniczyć stosowanie katalizatorów i rozpuszczalników organicznych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności procesu oraz kontroli nad właściwościami otrzymanych makromolekuł. Czyni to cały proces polimeryzacji ciśnieniowej znacznie bardziej efektywnym i bardziej ekologicznym w porównaniu do tych stosowanych obecnie w przemyśle.

Budżet przeznaczony na finansowe wsparcie projektów w konkursie TANGO 3 wynosi 40 mln zł, w wyniku oceny merytorycznej rekomendację do dofinansowania otrzymało 16 wniosków. Szczegółowe informacje oraz lista rankingowa dostępne są na stronie: www.ncbr.gov.pl.

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni