SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na wytworzenie rezultatów pracy intelektualnej w związku z projektem Infrastructure for cloud-based system education: scalable implementation of Jupyter notebook system for scientific explorations – Jupyter@edu w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne  sektor Szkolnictwo wyższe, tj. przygotowanie 5 notatników Jupyter o tematyce, związanej z zagadnieniami uczenia i ewaluacji sieci

Szczegóły ogłoszenia

Wzór oferty

 

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni