SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Seminarium dla nauczycieli oraz animatorów edukacji pozaformalnej

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i Uniwersytet Śląski, reprezentowany przez Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, organizują seminarium dla nauczycieli oraz animatorów edukacji pozaformalnej, w tym opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy, zajmujących się tematyką STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), czyli naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, matematyką.

Spotkanie ma pomóc w nawiązywaniu nowych partnerstw oraz wesprzeć uczestników w przygotowywaniu wspólnych polsko-niemieckich projektów wymiany młodzieży. Tematyka seminarium dotyczyć będzie edukacji międzykulturowej i wyzwań, przed którymi stoją organizatorzy międzynarodowych wymian, planowania i realizacji polsko-niemieckich projektów z dziedziny STEM oraz warunków uzyskania dofinansowania PNWM. Trzydniowe wydarzenie odbywać będzie się od 4 do 6 kwietnia 2019 roku w Katowicach oraz Chorzowie (w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych).

Seminarium to pierwsze przedsięwzięcie organizowane wspólnie z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży – partnerem merytorycznym programu Klub Młodego Odkrywcy (KMO). W realizacji programu KMO zaangażowany jest również Uniwersytet Śląski. Współpraca z Centrum Nauki Kopernik w tym zakresie nawiązana została w 2018 roku, a koordynatorem działań jest zespół, który powstał w ŚMCEBI.

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni