SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Zaproszenie na wykłady, dotyczące krystalografii oraz mikroskopii elektronowej

Instytut Nauki o Materiałach  zaprasza na 2 cykle wykładów 

Prof. Richard Portier (Chimie ParisTech, Paryż, Francja) wygłosi wykłady „Rozwinięcia zagadnień krystalografii” („Extension of Crystallography”). Wykłady odbędą się w dniach 18-29.03.2019 w godz. 9.00 – 14.00 w sali A/2/05 w ŚMCEiBI. 

Z kolei prof. Philippe Vermaut (Sorbonne University, Paryż, Francja) wygłosi wykłady na temat „Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej” („Transmission Electron Microscopy”). Wykłady odbędą się w dniach 18-29.03.2019 w godz. 9.00 – 14.00 w sali A/2/06 w ŚMCEiBI.

Wykłady odbywają się w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni