logo

ZHP w SMCEBI

We wtorek 12.04.2016 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyła się narada połączona ze szkoleniem Liderów Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego współorganizowana przez Instytut Nauki o Materiałach. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem laboratoriów oraz sal wykładowych Instytutu. W szkoleniu wzięło udział około 100 przedstawicieli Śląskiej Chorągwi ZHP. Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.

footer