logo

Warsztaty SMCEBI4school

W piątek, 18 grudnia 2015 roku, odbyły się warsztaty dla uczniów szkół średnich, zorganizowane przez Biuro ds. Rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Odwiedzili nas uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica z Sosnowca oraz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.

Wykład „Chaos w ekologii” otwierający warsztaty wygłosił dr hab. Marcin Kostur. Do obejrzenia prezentacji z wykładu zapraszamy na strony projektu iCSE. Warsztaty prowadzili dr Jolanta Sobera (robotyka) oraz dr Łukasz Machura (kodowanie), a także Agnieszka Dunaj i Małgorzata Chatys z Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego. W organizacji spotkania pomogło także Koło Naukowe Syntax Error – serdecznie dziękujemy!

Uczniom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za odwiedziny w SMCEBI!

footer