logo

UWAGA STUDENCI!!! REKRUTACJA NA STAŻE ROZPOCZĘTA!!!

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do programu stażowego w ramach projektu „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków inżynieria materiałowa, matematyka, informatyka stosowana, fizyka, fizyka medyczna, biofizyka, fizyka techniczna, którym do ukończenia studiów pozostało nie więcej niż 4 semestry studiów. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz organizacji staży zawarte zostały w:

Zarządzeniu nr 191 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia  REGULAMINU REKRUTACJI DO PROGRAMU STAŻOWEGO W RAMACH PROJEKTU pt.: „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”

Zarządzeniu nr 192 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŻOWYM W RAMACH PROJEKTU pt.: „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”

Aby wziąć udział w rekrutacji do programu stażowego należy w dniach 08.01.2018  – 19.01.2018 złożyć w Biurze Projektu (SMCEBI  pok. P/1/14) lub przesłać na adres SMCEBI (decyduje data nadania)  FORMULARZ  REKRUTACYJNY (wyłącznie część I) dostępny tutaj: Formularz Rekrutacyjny do Programu Stażowego

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: sprint@smcebi.edu.pl lub bezpośrednio w Biurze Projektu. 

 

footer