logo

Uwaga studenci!!!

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rekrutacji uzupełniającej do projektu  Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zakwalifikowało się kolejnych 7 osób. 

Lista osób zakwalifikowanych na staż w wyniku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej: Lista_osob_zakwalifikowanych

footer