logo

Synchrotron SOLARIS w Krakowie

12 maja grupa pracowników i studentów Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uczestniczyła w wycieczce do Synchrotronu SOLARIS w Krakowie, zorganizowanej przez Koło Naukowe Fizyków UŚ. Uczestnicy wysłuchali wykładu dotyczącego budowy, działania i zastosowań badawczych polskiego synchrotronu. Następnie wzięli udział w zwiedzaniu hali eksperymentalnej i oględzinach dwóch wybudowanych linii eksperymentalnych. Zwiedzanie akceleratora liniowego oraz wnętrza synchrotronu było niemożliwe ze względu na obecność wiązki w układzie. Zapraszamy bo obejrzenia krótkiej fotorelacji.

Wojciech Glajcar
Michał Kamiński

footer