logo

Święto Liczby Pi w ŚMCEBI

Serdecznie zapraszamy Państwa na tegoroczne XII Święto Liczby Pi – Dzień Otwarty Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii organizowany we współpracy z Instytutem Nauki o Materiałach

Otwieramy dla Państwa swoje laboratoria i pracownie!

 

Przygotowaliśmy bogaty program: wiele wykładów, a przede wszystkim warsztatów, dla uczniów zarówno szkół podstawowych jak
i średnich.

Zapraszamy  na:

·  50 WARSZTATÓW z fizyki, chemii, biofizyki, medycyny, informatyki, mechatroniki,

· 15 WYKŁADÓW,

·  zwiedzanie laboratoriów,

·   przylot BALONU Uniwersytetu Śląskiego z laboratorium ANTYSMOGOWYM

Szczegółowe informacje o  programie znajdują się już na stronie http://swietopi.pl/harmonogram.php
Zapisy na warsztaty http://swietopi.pl/zapisy.php

 

footer