logo

Spotkanie z Max Planck Gesellschaft

W najbliższy piątek, 29 lipca, odbędzie się spotkanie Biura ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk z przedstawicielami Max Planck Gesellschaft, które ma na celu omówienie możliwości wsparcia procesu aplikowania o granty European Research Council (ERC) przez uczonych z Polski. Jeśli jakiś element Państwa wniosku wymagałby oceny lub konsultacji z danym naukowcem, to prosilibyśmy uprzejmie o przekazanie stosownej informacji na adres marta.kotwica-grejciun(at)pan.pl.

Lista  projektów ERC dotychczas realizowanych przez Towarzystwo Maxa Plancka

Lista Panelistów oceniających konkursy w ubiegłych latach

footer