logo

Miejsca

Dziekanat Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

pokój: P/0/12
dyżury: wt, 12:00 - 13:00, czw, 09:00 - 14:00

 

Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Chorzowie ul. 75 Pułku Piechoty 1a, pokój nr P/0/20 czynny będzie dla studentów kierunków, realizujących zajęcia dydaktyczne w Chorzowie:

informatyka stosowana,
fizyka medyczna,
biofizyka,
fizyka o specjalności nanofizyka.

w następujących dniach:

Poniedziałek - od 9.00 do 13.00,
Czwartek - od 9.00 do 13.00.

Tel. (32) 349-76-02

MGR RAFAŁ LORENC
e-mail: rafal.lorenc(at)us.edu.pl

MGR MARTYNA KANTORYSIŃSKA
e-mail: martyna.kantorysinska(at)us.edu.pl

Dyżury Prodziekan
DR HAB. ROMAN WRZALIK
Poniedziałek - od 10:30 do 12:00.

 

DAG Kampusu Chorzowskiego

mgr inż. Henryk Szyndlarewicz
telefon: 32 349 39 30
mail: henryk.szyndlarewicz(at)us.edu.pl

Biuro ds. Rozwoju ŚMCEBI

pokój: P/1/15 (1 piętro)
telefon: 32 349 76 06
mail: smcebioffice(at)us.edu.pl
WIĘCEJ

 

Sekretariat Instytutu Nauki o Materiałach

Anna Ciepiela, Anna Limańska
pokój: F/20/20
telefon: 32 349 75 15
mail: inom(at)us.edu.pl

 

Admin IT

mgr inż. Mirosław Ziółkowski
pokój: S/0/02
telefon: 32 349 76 17
mail: miroslaw.ziolkowski(at)us.edu.pl
godziny:
pn 7.30 - 11.30, wt. 7.30 - 15.30, czw. 7.30-15.30
usterki sieci LAN oraz sprzętu komputerowego: help.smcebi(at)us.edu.pl

footer