logo

Rozmowa z dr hab., prof. UŚ Danutą Stróż

2

W jaki sposób opisałaby Pani Profesor Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, zwłaszcza dla osób spoza środowiska naukowego?

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych łączy w sobie piękno architektury z pięknem i wielowymiarową wartością realizowanych tu zadań i celów. Ten nowoczesny, inteligentny budynek służy do kształcenia młodych ludzi w trudnych, często interdyscyplinarnych obszarach wiedzy, jakimi są fizyka, chemia, inżynieria materiałowa. Prowadzone są tutaj badania różnorodnych materiałów na wszystkich możliwych poziomach – od skali nano- do skali makro, od badań podstawowych zjawisk i procesów fizyko-chemicznych po badania aplikacyjne, pozwalające na wdrożenia nowych materiałów czy technologii do przemysłu. A wszystko to jest możliwe z jednej strony dzięki wyposażeniu Centrum w najnowocześniejszą aparaturę – a z drugiej dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin tu w Centrum działających – po prostu taki Śląski Harvard, jak to określili dziennikarze po wizycie tutaj.

Jakie szanse i możliwości dalszego rozwoju widzi Pani Profesor dla chorzowskiego Kampusu UŚ? Czy mogłaby Pani Profesor opowiedzieć o planach stworzenia nowych kierunków studiów oraz studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki i Inżynierii Materiałowej, zwłaszcza w Instytucie Inżynierii Materiałowej?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Z jednej strony bowiem są marzenia, z drugiej twarda rzeczywistość, w której rządzi głównie pieniądz. Marzy mi się powstanie tu w chorzowskim Kampusie prawdziwego miasteczka akademickiego, w którym zgromadzone będą te jednostki Uniwersytetu Śląskiego, a może nie tylko – także np. pewne jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, z którym mamy nawiązane liczne współprace, które zajmują się naukami przyrodniczymi i technicznymi. Miasteczka, w którym będzie stworzone zaplecze socjalne, z akademikami dla studentów czy miejscami rekreacji dla studentów, pracowników, ale także mieszkańców Chorzowa. Gdzie stworzone będą miejsca, w których ci ostatni mogliby zobaczyć i poznać, czym się tu zajmują naukowcy i studenci i jak ciekawe może być to zajęcie. Na to wszystko potrzebny jest czas i przede wszystkim pieniądze. Muszę tutaj podkreślić, że władze miasta Chorzów z pełnym zrozumieniem i życzliwością podchodzą do naszych potrzeb i przyznały spore środki finansowe na realizację najważniejszych spraw, między innymi uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół Centrum.
A my nie czekamy biernie, dostosowujemy nasze programy nauczania do potrzeb rynku i zainteresowania potencjalnych studentów. Instytut Nauki o Materiałach prowadzi kierunek inżynierii materiałowej całkowicie realizowany w Centrum, a także część zajęć na kierunku inżynieria biomedyczna. Otworzyliśmy właśnie nowe specjalności: recykling materiałów oraz materiały funkcjonalne, jak również kierunek inżynieria materiałowa w języku angielskim. Ten ostatni jest skierowany do studentów zagranicznych, ale także polskich, którzy chcieliby mieć zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych to obok wybitnej kadry naukowej, również dostęp do nowoczesnych laboratoriów i innowacyjnych technologii. Czy mogłaby Pani Profesor opowiedzieć nam nieco na ten temat, zwłaszcza w odniesieniu do badań prowadzonych przez Instytut Inżynierii Materiałowej?

Dysponujemy w Centrum doskonałą, nowoczesną aparaturą, pozwalającą na prowadzenie badań na światowym poziomie. Zajmujemy się różnorodną tematyką, zarówno w obszarze badań materiałów metalicznych, ceramiki i materiałów polimerowych. Specjalizujemy się m.in. w materiałach mających zastosowanie w medycynie, ze szczególną uwagą traktując zagadnienia modyfikacji ich powierzchni. Przykładowo, prowadzona jest hodowla nanorurek tlenku tytanu na powierzchni stopów tytanowych, które następnie mogą być wykorzystane jako nośniki leków „wbudowane” w implanty medyczne. Określamy metodami spektralnymi skład wydychanego powietrza, co pozwala na wczesne wykrywanie nowotworów układu oddechowego. Syntezujemy polimery świecące w ultrafiolecie. Otrzymujemy bardzo różnorodne z punktu widzenia właściwości polimery, jak materiały do druku 3D. To tylko nieliczne przykłady z wielu obszarów zainteresowań, te które już znajdują zastosowanie w praktyce.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w trakcie realizacji kolejnych działań.

Rozmawiała: Katarzyna Głuc

footer