logo

Rekrutacja uzupełniająca do programu stażowego – II tura

Uwaga studenci studiów I stopnia na kierunkach: 

  • inżynieria materiałowa (IV rok)
  • fizyka (III rok)
  • fizyka techniczna (III i IV rok)
  • matematyka (III rok)
  • informatyka stosowana (III i IV rok)

Do 5 do 19 marca 2018 r trwa II tura rekrutacji uzupełniającej na 4-miesięczne staże krajowe w  ramach projektu „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz organizacji staży zawarte zostały w:

Zarządzeniu nr 191 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia  REGULAMINU REKRUTACJI DO PROGRAMU STAŻOWEGO W RAMACH PROJEKTU pt.: „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”

Zarządzeniu nr 192 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŻOWYM W RAMACH PROJEKTU pt.: „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”

Aby wziąć udział w rekrutacji do programu stażowego należy w dniach 05.03.2018  – 19.03.2018 złożyć w Biurze Projektu (SMCEBI  pok. P/1/14) lub przesłać na adres SMCEBI (decyduje data nadania)  FORMULARZ  REKRUTACYJNY (wyłącznie część I) dostępny tutaj: Formularz Rekrutacyjny do Programu Stażowego

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: sprint@smcebi.edu.pl lub bezpośrednio w Biurze Projektu. 

 

 

footer