logo

Projekt SWAP

conference-374078_1920Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Techniczny w Ostrawie otrzymały dofinansowanie w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu Silesian cross-border Workshop on Applied Physics (SWAP). SWAP ma na celu pokazanie młodym ludziom, że nauki ścisłe oraz inżynieria mają realny wpływ na podnoszenie jakości życia oraz ogromny, przyszłościowy potencjał, także w rozwoju gospodarczym krajów wyszehradzkich. Warsztaty zorganizowane na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie służyć będą prezentacji wyników badań (z nanotechnologii, fizyki nuklearnej, optyki i innych) oraz doświadczeń związanych z ich aplikacją. Program warsztatów, oprócz wykładów, obejmuje także zwiedzanie laboratoriów VSB, Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, planetarium w Ostrawie oraz czeskich firm, będących beneficjentem aplikacji badań naukowych. Spotkanie to będzie okazją także do nawiązania współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi oraz związanymi z gospodarką. Zapraszamy na stronę projektu.

 

footer