logo

Program „Sonda 2” gościnnie w ŚMCEBI

W laboratoriach ŚMC42960EBI gościliśmy dzisiaj ekipę telewizyjną popularnonaukowego programu .  Gospodarz programu, dr Tomasz Rożek – z wykształcenia fizyk, z zawodu dziennikarz naukowy – goszcząc w programie „Sonda 2” znanych publicystów czy badaczy naukowych w lekkiej i przystępnej formie przedstawia osiągnięcia współczesnej techniki i nauki. 

Wizyta zespołu „Sody 2” w ŚMCEBI związana była z działalnością naukową mgr Dawida Surmika, paleontologa, absolwenta Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Obszar zainteresowań mgr Dawida Surmika związany jest z pośmiertnym losem kopalnych szczątków organicznych (tafonomia). Przedmiotem badań naukowych, realizowanych w ramach projektu grantowego NCN nr 2011/01/N/ST10/06989, są m.in. szczątki gadów żyjących w środkowym triasie a w szczególności skamieniałe naczynia krwionośne i komórki kostne notozaura i tansytrofa.

Badania z zakresu tafonomii molekularnej kręgowców realizowane były w interdyscyplinarnym zespole zrzeszającym paleontologów (mgr Dawida Surmika, dr Andrzeja Boczarowskiego – WNoZ, UŚ), biogeologa (dr hab. Barbarę Kremer – Instytut Paleobiologii, PAN) histologa i morfologa (prof. Romana Pawlickiego – Collegium Medicum, UJ) oraz naukowców z ŚMCEBI: fizyków ciała stałego (prof. dr hab. Jacka Szade i dr Katarzynę BalinWMFCh, UŚ), fizyka molekularnego (dr Mateusza Dulskiego, WIiNoM, UŚ).

O sukcesach Zespołu wspominaliśmy na stronach UŚ na początku tego roku. Naukowcy z ŚMCEBI kontynuują badania materiałów kopalnych wykorzystując m.in. spektrometry: fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim XPS, masowy jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu TOF-SIMS oraz spektroskopię w podczerwieni (FTIR). Zachęcamy do zapoznania się z działalnością naukową mgr Surmika i postępami prac naukowych realizowanych w laboratoriach ŚMCEBI.

Emisja programu już 20 listopada w TVP2 – ZAPRASZAMY 

 

footer