logo

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zarządzenie nr 122/2015
Z dnia 2015-07-31 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu użyczania przenośnego sprzętu komputerowego.

Zarządzenie nr 111/2015
Z dnia 2015-07-21 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Zarządzenie nr 182/2014
Z dnia 2014-12-09 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Zarządzenie nr 142/2013
Z dnia 2013-10-18 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Zarządzenie nr 126/2013
Z dnia 2013-09-18 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

footer