logo

Powstała Rada Programowo – Biznesowa przy Instytucie Nauki o Materiałach


W dniu 28 listopada br. w Śląskim Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyło
się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowo-Biznesowej, która powstała przy Instytucie
Nauki o Materiałach. Spotkanie poprowadził Dyrektor Instytutu dr hab. Józef Deniszczyk,
który oficjalnie wręczył członkom Rady nominacje.
Radę Programowo-Biznesową Instytutu Nauki o Materiałach tworzą przedstawiciele
środowiska gospodarczego, medycznego i przedstawiciele nauki.
Na spotkaniu inauguracyjnym omówiono główne cele Rady. Uzgodniono, że członkowie
Rady wspierać będą wymianę informacji i spostrzeżeń między Instytutem, a podmiotami
gospodarczymi, głównie w aspekcie lepszego przygotowania studentów i doktorantów do
realiów rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców. Ustalono, że współpraca w ramach Rady
obejmie również m. in. konsultacje w zakresie oferty edukacyjnej, praktyk zawodowych,
tematów prac oraz udziału przedstawicieli pracodawców w zajęciach dydaktycznych
fakultatywnych lub obligatoryjnych przewidzianych w programie kształcenia. Uznano, że
ważnym zadaniem Rady będzie utrzymywanie stałych relacji Instytutu z przedsiębiorcami i
rozwój współpracy nauki z biznesem oraz proponowanie problematyki prac badawczo-
rozwojowych. Członkowie Rady zadeklarowali, że będą wspierać również przedsięwzięcia
komercjalizacyjne, transferu technologii i funkcjonowania uniwersyteckiego inkubatora
przedsiębiorczości we współpracy z Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z
Gospodarką oraz spółką celową Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US Sp. z o.o.

footer