logo

Kinga Polaczek-Grelik

Tytuł i stopień naukowy: dr n. fiz.

Adres e-mail: kinga.polaczek-grelik@us.edu.pl

Pokój: H/1/15

Zainteresowania badawcze: Dozymetria promieniowania jonizującego. Spektrometria środowiskowa promieniowania gamma i neutronów. Metody detekcji w polach mieszanych promieniowania. Neutronowa analiza aktywacyjna. Promieniowanie wtórne w radioterapii akceleratorowej. Efekty niskich dawek w układach biologicznych.

Najważniejsze osiągnięcia: Stypendium IOP na udział w szkole Mayneord-Phillips Summer School “21st century radiotherapy: State-of-the-art and predicting the future” na Uniwersytecie w Oksfordzie. Organizacja pracowni metod jądrowych w medycynie w Zakładzie Fizyki Medycznej UŚ. Współpraca naukowo-badawcza z wiodącymi ośrodkami onkologicznymi w Polsce. Udział w grancie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ERA-NET-ASPERA/03/2011

Najważniejsze publikacje:
K. Polaczek-Grelik, B. Karaczyn, A. Konefał “Nuclear reactions in linear medical accelerators and their exposure consequences”. Applied Radiation and Isotopes, 2012, 70, pp 2332–2339.
K. Polaczek-Grelik, B. Kozłowska, M. Dybek, B. Obryk, A. Ciba “Assessment of radiation exposure outside the radiotherapeutic room during medical accelerator beam emission with the use of TL detectors”. Radiation Protection Dosimetry, 2013; 156(3): 268-76.
M. Janiszewska, K. Polaczek-Grelik, M. Raczkowski, B. Szafron, A. Konefał, W. Zipper ”Secondary radiation dose during high-energy total body irradiation”. Strahlentherapie und Onkologie, 2014; 190(5): 459-466.
K. Polaczek-Grelik, J. Kisiel, A. Walencik-Łata, J.W. Mietelski, P. Janowski, M. Harańczyk, J. Jurkowski, A. Zalewska, J. Kobziński, P. Markowski, A. Sadoswki „Lead shielding efficiency from the gamma background measurements in the salt cavern of the Polkowice-Sieroszowice copper mine”. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2015: DOI: 10.1007/s10967-015-4567-6

Prywatnie/zainteresowania: Piesze wędrówki górskie, stare zamczyska, motocykle, rock/metal symfoniczny

footer