logo

UWAGA STUDENCI!!! REKRUTACJA NA STAŻE ROZPOCZĘTA!!!

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do programu stażowego w ramach projektu „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków inżynieria materiałowa, matematyka, informatyka stosowana, fizyka, fizyka medyczna, biofizyka, fizyka techniczna, którym do ukończenia studiów pozostało nie więcej niż 4 semestry studiów. 

(więcej…)

Zapraszamy na wykład i spotkanie z Tomem Gilbem, legendą światowej informatyki

Tom Gilb gości w Polsce na konferencji WUD Silesia współorganizowanej przez SMCEBI i  firmę NOWY. W ramach swojego pobytu poprowadzi wykład otwarty pt. Principles of Software Engineering na który serdecznie zapraszamy!

Wykład odbędzie sie w auli P/O/O3 ogodz. 10.00 we wtorek 12 grudnia 2017r.

Więcej informacji:

http://www.wudsilesia.pl/prelegenci/tom.gilb

https://www.gilb.com/

 

 

Zapraszamy na wykład Andy’ego Masona z D-wave Systems – 6.12.2017, 14.00


Komputery kwantowe produkowane przez D-wave Systems są dziś największymi urządzeniami komercyjnymi, z użyciem których można wykonywać pewien typ obliczeń kwantowych. 
 

Wszystkich zainteresowanych komputerami kwantowymi oraz, być może,  przyszłością informatyki zapraszamy na wykład Andy’ego Masona, gościa Instytutu Fizyki UŚ i przedstawiciela firmy D-wave Systems, który – w ramach trwającej współpracy pomiędzy Instytutem Fizyki UŚ oraz firmą D-wave – wygłosi wykład 

Quantum Computing for the Real World TodayMyth, magic, research project or real-world tool for competitive advantage? These are some of the questions being asked about quantum computing and when it might be available for industry to use in their day-to-day applications.  This presentation considers the origins of quantum computing, looks at the current state of the industry, explores today’s applications and includes a live demonstration of the programming model of the D-Wave quantum computer. Quantum computing has left the laboratory, where will the future take us?

 
Wykład wygłoszony zostanie 6.12.2017 w auli P/0/03 budynku SMCEBI o godzinie 14:00. Zapraszamy!
 

Powstała Rada Programowo – Biznesowa przy Instytucie Nauki o Materiałach


W dniu 28 listopada br. w Śląskim Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyło
się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowo-Biznesowej, która powstała przy Instytucie
Nauki o Materiałach. Spotkanie poprowadził Dyrektor Instytutu dr hab. Józef Deniszczyk,
który oficjalnie wręczył członkom Rady nominacje.
Radę Programowo-Biznesową Instytutu Nauki o Materiałach tworzą przedstawiciele
środowiska gospodarczego, medycznego i przedstawiciele nauki.
Na spotkaniu inauguracyjnym omówiono główne cele Rady. Uzgodniono, że członkowie
Rady wspierać będą wymianę informacji i spostrzeżeń między Instytutem, a podmiotami
gospodarczymi, głównie w aspekcie lepszego przygotowania studentów i doktorantów do
realiów rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców. Ustalono, że współpraca w ramach Rady
obejmie również m. in. konsultacje w zakresie oferty edukacyjnej, praktyk zawodowych,
tematów prac oraz udziału przedstawicieli pracodawców w zajęciach dydaktycznych
fakultatywnych lub obligatoryjnych przewidzianych w programie kształcenia. Uznano, że
ważnym zadaniem Rady będzie utrzymywanie stałych relacji Instytutu z przedsiębiorcami i
rozwój współpracy nauki z biznesem oraz proponowanie problematyki prac badawczo-
rozwojowych. Członkowie Rady zadeklarowali, że będą wspierać również przedsięwzięcia
komercjalizacyjne, transferu technologii i funkcjonowania uniwersyteckiego inkubatora
przedsiębiorczości we współpracy z Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z
Gospodarką oraz spółką celową Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US Sp. z o.o.

Nowy grant w konkursie PRELUDIUM.

Wkrótce w ŚMCEBI  rozpocznie się realizacja grantu finansowanego przez NCN „Badania dynamiki nośników elektrycznych w pobliżu interfejsu cienkich warstw izolatora topologicznego z warstwami metalicznymi, za pomocą czasowo rozdzielczej spektroskopii femtosekundowej wraz z kompleksową charakteryzacją fizyczną oraz chemicznego”, którego kierownikiem jest Mateusz Weis z Zakładu Fizyki Ciała Stałego. W projekcie wykorzystane zostaną techniki pozwalające dokładnie zbadać zjawiska występujące w pobliżu złączy izoltatorów typologicznych – grupie materiałów, która wykazuje zachowania kwantowe nawet w temperaturze pokojowej. Opiekunem grantu jest prof. dr hab. Jacek Szade.

WUD SILESIA 2017 W SMCEBI

W tym roku WUD Silesia zaprasza na granice systemów. Dołączcie do interdyscyplinarnej dyskusji na temat projektowania i roli projektantów we współczesnym świecie. Będziemy poruszać się po granicach systemów, poglądów, definicji, doświadczeń. Będziemy je przekraczać, łączyć i przełamywać. Wszyscy razem stworzymy kolejną edycję WUD Silesia. Wierzymy, że każdy z Was odnajdzie na niej coś wyjątkowego dla siebie. Widzimy się 9 grudnia na Śląsku w Chorzowie w SMCEBI. (więcej…)

Kolejne granty naukowe dla ŚMCEBI

Wśród wniosków grantowych, które uzyskały finansowanie w ostatnim konkursie OPUS13 Narodowego Centrum Nauki, znalazły się również dwa projekty z pracowników Instytutu Fizyki UŚ. Jednym z nich jest projekt zatytułowany „Wpływ parametrów termodynamicznych oraz oddziaływań molekularnych na własności relaksacyjne multiferroicznych związków metalo-organicznych typu MOF”, którego kierownikiem  i koordynatorem ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest dr hab. prof. UŚ Sebastian Pawlus.

Celem prowadzonych w trakcie realizacji projektu badań strukturalnych i dielektrycznych będzie poznanie czynników decydujących o stabilności własności badanych związków metalo—organicznych typu MOF. To wiedza o kluczowym znaczeniu dla ich wykorzystania do budowy komórki pamięci. Stabilność faz ferroicznych sprawdzana będzie pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak temperatura oraz, co jest rzadkością w tego typu badaniach, wysokie ciśnienie. Zbadanie wpływu tych parametrów termodynamicznych na obserwowane metodą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej procesy relaksacyjne i wyznaczenie np. ich energii aktywacji, dostarczy informacji o mechanizmie przemian fazowych oraz stabilności własności elektrycznych dla próbek różniących się składem chemicznym oraz strukturą krystaliczną i wielkością porów. Pomiary przeprowadzone w odpowiednio szerokim przedziale ciśnień oraz temperatur dostarczą informacji o sprzężeniu magnetoelektrycznym (czy elastoelektrycznym) w badanych związkach, które decyduje o możliwości wykorzystania tych materiałów w budowie nowych pamięci multiferroicznych.

Warto podkreślić, że projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum naukowego UŚ z Politechniką Wrocławską. Koordynatorem ze strony PWr jest dr hab. Adam Sieradzki. A w składzie grupy prowadzącej badania oprócz pracowników UŚ i PW jest również miejsce dla osoby pragnącej odbyć staż podoktorski (tzw. Postdoc) oraz dla dwojga doktorantów. Ich zatrudnienie będzie w całości sfinansowane ze środków przyznanych przez NCN.

footer