logo

Wyszukiwarka stypendiów

internationalscholarships

Konkurs o Nagrodę ABB

deadline: 15.11.2016

Konkurs o Nagrodę ABB - Edycja 2016/2017

Do 15 listopada 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez koncern ABB. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim. Nagroda główna wynosi 30 000 zł. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 15 000 zł każde.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszane prace muszą dotyczyć następującej tematyki:
Elektroenergetyka;
Automatyka i diagnostyka przemysłowa;
Energoelektronika;
Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania;
Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie;
Technologie i systemy informatyczne;
Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych
Konkurs ma charakter dwuetapowy.

Szczegółowe informacje tutaj i tutaj.

Diametros - konkurs na artykuł naukowy

deadline: 15.12.2016

Diametros - konkurs na artykuł naukowy

Trwa nabór tekstów do międzynarodowego numeru specjalnego czasopisma "Diametros" pt. "Ethics and Uncertainty". Autor najlepszego zgłoszenia otrzyma nagrodę finansową w wysokości 6 000 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów zgłaszany tekst powinien być napisany w języku angielskim oraz dotyczyć zagadnień, które zostały podane na stronie internetowej czasopisma "Diametros".

Szczegółowe informacje tutaj i tutaj.

XX Edycja Programu Stypendialnego DBU

deadline: 16.09.2016

XX Edycja Programu Stypendialnego DBU

Do 16 września 2016 r. można składać wnioski w ramach XX edycji Programu Stypendialnego DBU na lata 2016/2017. Konkurs adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów kierunków związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Program stypendialny umożliwia odbycie zawodowego bądź naukowego stażu w Niemczech. Staż może trwać od 6 do 12 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 1060 euro miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:
bycie absolwentem polskiej uczelni lub studentem ostatniego roku studiów, który uzyska stopień magistra do końca stycznia 2016 r. (wnioski mogą składać doktoranci)
bycie absolwentem kierunku studiów związanego z szeroko rozumianą ochroną środowiska (kierunki studiów, zawierające w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp.);
dyplom ukończenia studiów uzyskany nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat;
wiek do 31. roku życia;
stały pobyt w Polsce.

Więcej informacji: Tutaj.

Zaprojektuj swój wakacyjny wolontariat

deadline: 31.10.2016

Zaprojektuj swój wakacyjny wolontariat

Celem programu jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi w całej Polsce poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego zarówno w studentach, jak i w uczestnikach projektów.

Aby wziąć udział w programie należy stworzyć zespół i zgłosić pomysł na projekt i wybrać miejsce, w którym ma się on odbyć. Wolontariuszami w Projektorze mogą studenci rozmaitych kierunków, którzy chcieliby zorganizować zajęcia/warsztaty/pikniki dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości i wsi.

Więcej informacji: Tutaj .

Termin składania wniosków: 31 października 2016

Wikiwakacje - konkurs fotograficzny

deadline: 31.08.2016

Wikiwakacje - konkurs fotograficzny

Do 31 sierpnia 2016 r. można przesyłać prace na konkurs fotograficzny pt. Wikiwakacje. Celem jest zgromadzenie zdjęć dokumentujących materialne i przyrodnicze dziedzictwo Polski. Zebrane fotografie posłużą wzbogaceniu Wikimedia Commons - zasobów multimedialnych Wikipedii. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody finansowe.

Więcej informacji: Tutaj.

Girls go start-up! Academy

deadline: 22.01.2016

Fundacja Edukacyjnej Perspektywy

Celem programu "Girls go start-up!" jest wspieranie kobiet związanych z obszarem STEM (Science, Technology, Engieering, Mathematics) w zdobyciu wiedzy na temat tworzenia i prowadzenia firm technologicznych (start-upów). Panie zakwalifikowane do programu będą mogły skorzystać z 6-miesięcznego wsparcia wybitnych mentorek – kobiet działających w sektorze nowych technologii i nauk ścisłych oraz ekspertek z dziedziny prowadzenia działalności gospodarczej. W efekcie programu powstaną seed-upy (zaawansowane pomysły na własną działalność) oraz start-upy (zalążki firm). Pierwsze szkolenie zaplanowano w lutym 2016 r. w Google Campus Warsaw. Program realizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Stowarzyszenie TOP500 Innovators, przy współpracy z Ambasadą USA.

Więcej informacji: Tutaj i Tutaj.

Termin składania wniosków: 22 stycznia 2016

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa

deadline: 10.12.2015

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości i Ambasada USA w Polsce

PAFW wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i Ambasadą USA w Polsce po raz szósty zapraszają wyróżniających się studentów do udziału w Polsko-Amerykańskiej Inicjatywie Stażowej („Polish-American Internship Initiative – PAII”), która oferuje unikalną możliwość odbycia 2-3 miesięcznych wakacyjnych stażów w renomowanych firmach amerykańskich. W tej edycji ubiegać się można o staże w czterech firmach: ADM, MoneyGram, Pittsburgh Glass Works oraz Stilwell Technology and Robotics.

„PAII” to oferta trwających 2-3 miesiące, odbywających się w miesiącach wakacyjnych, staży w USA. Mogą się do niej zgłaszać osoby studiujące na studiach dziennych na roku drugim lub wyższym, biegle posługujące się językiem angielskim, osiągające bardzo dobre wyniki w nauce oraz spełniające warunki firm stażowych oraz warunki zawarte w regulaminie „PAII”.

Oprócz stażu organizatorzy zapewniają również pokrycie kosztów podróży oraz pomoc w otrzymaniu odpowiedniej wizy.

Aby zgłosić się do „PAII”, należy zalogować do elektronicznego systemu aplikacyjnego (https://fep.home.pl/wnioski/) i wypełnić aplikację on-line. Zgłoszenia można składać do 10 grudnia.

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa to prestiżowy program zainicjowany w 2010 roku we współpracy z Ambasadą USA, ze wsparciem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w USA. Za sprawy organizacyjne związane ze stażami odpowiada Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w porozumieniu z amerykańskimi firmami biorącymi udział w „PAII”.

Staże oferowane są studentom osiągającym wyróżniające się wyniki, aktywnym zarówno w swoich dziedzinach naukowych, jak i poza uczelnią. W pięciu dotychczasowych edycjach „PAII” udział wzięło 79 studentów z Polski, których gościło 8 amerykańskich firm: Boeing, Citi, GE Hitachi Nuclear Energy, Westinghouse Electric Company, Pittsburgh Glass Works, Sikorsky Aircraft Corporation/Otis, Chevron North America i Raytheon BBN Technologies. W bieżącej edycji do PAII dołączyły 3 nowe firmy: ADM, MoneyGram i Stilwell Technology and Robotics.

Więcej informacji: www.paii.pl

Energetyka Jądrowa

deadline: 23.11.2015

Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego

Zaproszenie dla pracowników uczelni, instytutów naukowych i doktorantów oraz studentów do udziału w krótkoterminowych programach stażowych w polskich przedsiębiorstwach i instytutach oraz dla przedsiębiorstw krajowych zainteresowanych organizacją staży krótkoterminowych w zakresie energetyki jądrowej.

Więcej informacji: TUTAJ

Termin składania wniosków: 23 listopada 2015

Stypendia Google

deadline: 31.12.2015

Program Stypendialny im. Anity Borg

Stypendia dla studentek kierunków związanych z informatyką i inżynierią komputerową, osiągających wyróżniające się wyniki w nauce. Stypendium wspiera kobiety sudiujące na kierunkach informatycznych. Kandydatki zostaną ocenione m.in. na podstawie osiągnięć w nauce oraz przesłanego eseju (400-600 wyrazów). Pod uwagę zostaną wzięte również umiejętności liderskie przyszłych stypendystek.

Kto może ubiegać się o stypendium
Kobiety studiujące na kierunkach związanych z informatyką i inżynierią komputerową, na ostatnim roku studiów licencjackich, na studiach magisterskich lub doktoranckich, osiągające wyróżniające się wyniki w nauce.

Procedura aplikowania
Lista wymaganych dokumentów i procedura aplikowania znajdują się na stronie organizatora.

Wysokość dofinansowania
Stypendium wynosi 7000 euro lub ekwiwalent tej kwoty, przyznawane jest na rok akademicki 2016/17.

Termin składania wniosków: 31 grudnia 2015 r.

Więcej informacji: na stronach Google.

Staże i kursy w Izraelu

deadline: 30.11.2015

Stypendium rządu Izraela

Do 30 listopada 2015 r. trwa nabór kandydatur do stypendiów dla Polaków chcących odbyć staże naukowe i kursy językowe w Izraelu. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia naukowe oraz stypendia na kurs języka hebrajskiego.

W ramach konkursu przyznane zostanie:
- 5 stypendiów specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla doktorantów i młodych naukowców;
- 1 stypendium na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny, w tym studia artystyczne;
- 4 stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. ulpan.

Osoba ubiegająca się o stypendium musi spełniać następujące warunki:
- obywatelstwo polskie;
- wiek do 35 lat;
- minimum stopień licencjata;
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
- bardzo dobre osiągnięcia naukowe;
- stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za granicą.

Najbliższy termin składania wniosków: 30 listopada 2015

Więcej informacji: Ambasada Izraela w Warszawie oraz Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Study in Sweden

deadline: 15.01.2016

Visby Programme

Od 2 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany jest do studentów i naukowców m.in. z Polski, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2016/2017.

W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie pieniężne w wysokości:
doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie (1 korona szwedzka = ok. 0,45 zł);
naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie (1 korona szwedzka = ok. 0,45 zł).
W zależności od rodzaju stypendium pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 miesięcy. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.

Najbliższy termin składania wniosków: od 2 listopada 2015 do 15 stycznia 2016

Więcej informacji: Visby Programme

Fundacja Współpracy-Polsko-Niemieckiej

deadline: 07.11.2015

Stypendia semestralne dla polskich studentów i doktorantów przyznaje GFPS- Polska iFundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dofinasowane działania:
Stypendia przyznawane przez GFPS obejmują okres 5 miesięcy. Stypendium może zostać przyznane na semestr letni, trwający w Niemczech od kwietnia do sierpienia, lub na semestr zimowy, trwający od października do końca lutego. 

Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Berlin, Bochum, Bonn, Brema, Drezno, Fryburg, Hamburg, Heidelberg, Getynga, Kolonia, Lipsk, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Ratyzbona, Tybinga i in. W miarę możliwości preferencje stypendystów co do miejsca studiów są brane pod uwagę, ale nie zawsze te życzenia mogą być spełnione.

Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendium mogą ubiegać się studenci III, IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 30 roku życia, oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego, których wiek w chwili składania wniosku nie przekracza 32 lat.

Wysokość dofinansowania:
Wartość stypendium fundowanego przez GFPS i GFPS-Polska obejmuje m. in. miesięczne stypendium w wysokości 500-550 euro oraz udział w dwóch czterodniowych seminariach.

Najbliższy termin składania wniosków: 07.11 2015 r.
Kandydaci na stypendium w semestrze letnim następnego roku mogą składać aplikację do 31 października roku poprzedzającego, natomiast starający się o stypendium na semestr zimowy - do 31 marca roku, w którym wyjazd miałby się odbyć. 

Więcej informacji: GFPS oraz Eurodesk

Stypendium fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert

deadline: 01.11.2015

Kilkuletnie stypendia na studia w Niemczech dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych. 

Dofinansowane działania:
Fundacja im. Rochusa i Beatrice Mummert we współpracy z Fundacją Roberta Boscha przyznaje stypendia dla przyszłej wysoko wykwalifikowanej młodej kadry kierowniczej z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.
Stypendia umożliwiają studia na Uniwersytecie w Kolonii (Universität zu Köln, kierunki ekonomiczne i informatyka gospodarcza) lub na Politechnice Akwizgrańskiej (RWTH Aachen, kierunki techniczne i kierunki inżynierii gospodarczej). Po trzech latach nauki stypendyści mogą uzyskać dyplom magistra (dla studiów jednolitych) lub po dwóch latach -  tytuł Master (dla studiów dwustopniowych).

Program stypendialny obejmuje także:
- praktyki w niemieckich przedsiębiorstwach i koncernach
- akademickie wsparcie ze strony tutorów oraz przydzielony indywidualnie każdemu stypendyście mentor, będący zasłużoną osobistością ze świata nauki, gospodarki lub polityki
- szkolenia z zakresu "soft skills"
- spotkania ze znanymi i cenionymi świata polityki, gospodarki, kultury i nauki
- wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
- wizyty w znanych firmach

Kto może ubiegać się o fundusze:
Studenci kierunków ekonomicznych i technicznych posiadający w momencie rozpoczęcia stypendium tytuł licencjata lub ukończony trzeci rok studiów magisterskich, którzy: 
- posiadają bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego poświadczoną przed rozpoczęciem stypendium posiadający odpowiednim certyfikatem lub świadectwem znajomości języka
- udokumentowany potencjał kierowniczy (np. uczestnictwo w organizacjach szkolnych, samorządach studenckich, organizacja konferencji etc.)
- wyrażają chęć powrotu do Polski po zakończeniu studiów w Niemczech
- mają nie więcej niż 24 lata i są w stanie wolnym

Wysokość dofinansowania:
Stypendium wynosi 800 Euro miesięcznie na pierwszym roku studiów w Niemczech, 825 EUR na drugim oraz 850 EUR na trzecim roku. Fundacja zapewnia częściowe pokrycie kosztów podróży, dopłaty do ubezpieczenia zdrowotnego, czynszu oraz pomocy naukowych oraz wyposażenie komputerowe.

Termin składania wniosków:
Aplikacje można składać każdego roku od 1 września do 1 listopada dla stypendiów rozpoczynających się w semestrze zimowym kolejnego roku kalendarzowego.

Więcej informacji: Eurodesk oraz stronie Fundacji

Stypendia DAAD na naukę w Niemczech dla absolwentów wszystkich kierunków

deadline: 15.11.2015

DAAD

Stypendia umożliwiające absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich. W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni.

Kto może ubiegać się o fundusze:
- studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich
- kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra. 
- nie ma limitu wieku kandydata, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.

Dobra znajomość języka niemieckiego jest – szczególnie w przypadku kierunków humanistycznych – warunkiem przyjęcia na studia. Wyjątki możliwe są tylko wtedy, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia z angielskim językiem wykładowym. Bardzo istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest, obok osiągnięć w czasie studiów, przekonywujące przedstawienie naukowych i osobistych umotywowań dla pobytu studyjnego w Niemczech. Kandydaci muszą samodzielnie ubiegać się o dopuszczenie do wybranych studiów na niemieckiej uczelni.

Wysokość dofinansowania:
750 euro miesięcznie. Stypendyści otrzymują również dodatkowe świadczenia.
W zależności od wybranego rodzaju studiów stypendium obejmuje od 10 do 24 miesięcy (minimum 1 rok akademicki). Wszystkie stypendia przyznawane są początkowo na jeden rok akademicki i po osiągnięciu dobrych wyników mogą być na wniosek kandydata przedłużone do końca danych studiów. Stypendium rozpoczyna się 1 października 2016 r.

Kandydaci, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby DAAD w Warszawie.

Aplikować można tylko poprzez portal DAAD.
Wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
Wnioski należy kierować na adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.

Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2015 r. 

Więcej informacji: Eurodesk oraz DAAD

MOST – Program Mobilności Studentów w Polsce

deadline: 30.11.2015

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna

Program MOST jest adresowany do studentów zainteresowanych spędzeniem semestru lub roku na innym uniwersytecie w Polsce.

Studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciego semestru studiów. Student ma prawo ubiegać się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet.

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:
- od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
- od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Lista uczelni, do których można wyjechać: http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/dokad-mozna-wyjechac
W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uniwersytety przyjmujące studentów zapewniają w miarę możliwości miejsca w domu akademickim.

Więcej informacji: http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most oraz Eurodesk

Program stypendialny Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

deadline: 31.01.2016

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Program stypendialny Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na studia podyplomowe i doktoranckie w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

Dofinansowane działania:
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są na jeden rok akademicki (z możliwością przedłużenia) w celu odbywania studiów doktoranckich lub podyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych. 

Kto może ubiegać się o fundusze:
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są kandydatom realizującym Studia Europejskie (Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub instytutach naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej. Szczególnie preferowane są studia i badania naukowe dotyczące regionu Europy Centralnej, ale i inne dyscypliny nie są wyłączone spod stypendium.  Istnieje możliwość uzyskania stypendium wyjazdowego na uczelnie mieszczącą się poza krajami Grupy Wyszehradzkiej, tu jednak jedyną wspieraną dyscypliną są studia o tematyce europejskiej. 

Wysokość dofinansowania:
Wysokość stypendium to 4 tys. euro dla studenta i 3 tys. euro dla uniwersytetu.

Termin nadsyłania wniosków: 31 stycznia 2016 r. do godziny 12.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Stypendium Wyszehradzkiego znajdują się na stronie internetowej Biura Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund): www.visegradfund.org/scholarships.html oraz Eurodesk.

Stypendia na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów

deadline: 10.07.2016

Fundacja Bayer Science & Education 

Stypendia na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych i fizycznych.

Dofinansowane działania:
Stypendia przeznaczone m.in. na projekty studyjne, staże, kursy letnie, kursy przygotowawcze i uzupełniające, studia doktoranckie przyznawane są w następujących dziedzinach: biologia, biochemia, biotechnologia, inżynieria bioprocesowa, chemia, inżynieria chemiczna, farmaceutyka, fizyka. Fundacja Bayer Science & Education przyznaje 20 stypendiów rocznie. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski niemieckich studentów planujących studia za granicą oraz zagranicznych studentów planujących studia w Niemczech. Niemiecka Fundacja przynaje również dofinansowania w dziedzinie medycyny (stypendia Carla Duisberga) i kształcenia przyszłych nauczycieli (stypendia Kurta Hansena). 

Kto może ubiegać się o fundusze:
Stypendium adresowane jest do studentów i absolwentów (najpóźniej dwa lata od ukończenia studiów), którzy wyróżniają się w nauce i przedstawią plan pobytu studyjnego w Niemczech.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium ma na celu pokrycie kosztów życia, podróży i wydatków związanych z nauką w Niemczech.

Termin składania wniosków: 10 lipca 2016 (wnioski będzie można składać od 10 czerwca 2016 r.)

Więcej informacji na stronie: http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx oraz Eurodesk.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +49 214 30 41111 oraz pisząc na adres scholarships@bayer-stiftungen.de.

 

footer