logo

Nowy grant w konkursie PRELUDIUM.

Wkrótce w ŚMCEBI  rozpocznie się realizacja grantu finansowanego przez NCN „Badania dynamiki nośników elektrycznych w pobliżu interfejsu cienkich warstw izolatora topologicznego z warstwami metalicznymi, za pomocą czasowo rozdzielczej spektroskopii femtosekundowej wraz z kompleksową charakteryzacją fizyczną oraz chemicznego”, którego kierownikiem jest Mateusz Weis z Zakładu Fizyki Ciała Stałego. W projekcie wykorzystane zostaną techniki pozwalające dokładnie zbadać zjawiska występujące w pobliżu złączy izoltatorów typologicznych – grupie materiałów, która wykazuje zachowania kwantowe nawet w temperaturze pokojowej. Opiekunem grantu jest prof. dr hab. Jacek Szade.

footer