logo

Anna Nowak

Tytuł i stopień naukowy: mgr

Adres e-mail: anna.nowak@smcebi.edu.pl anna.m.nowak@us.edu.pl

Pokój: E/0/07

Zainteresowania badawcze: Badania związane z szeroko rozumianą dziedziną - nanotechnologią – od układów cienkowarstwowych do nanocząstek

Najważniejsze publikacje:
A.Nowak, J.Persson, B.Schmelze, J.Szade and K.Szot Low temperature reduction in Ta-O and Nb-O thin films J. Phys. D: Appl. Phys. 47 (2014) 135301
A.Nowak, J.Szade, E.Talik, A.Ratuszna, M.Ostafin, J.Peszke Structural, spectroscopic and biological investigation of copper oxides nanoparticles with various capping agents Materials Chemistry and Physics 145 (2014) 465-470
M.Weis, K.Balin, R.Rapacz, A.Nowak, M.Lejman, J.Szade, and P.Ruello, Ultrafast light-induced coherent optical and acoustic phonons in few quintuple layers of the topological insulator Bi2Te3, Phys. Rev. B. 92 (2015) 014301.

Prywatnie/zainteresowania: nowe technologie, historia

footer