logo

Anna Michnik

Tytuł i stopień naukowy: dr hab. n. fiz.

Adres e-mail: anna.michnik@us.edu.pl

Pokój: H/1/15

Zainteresowania badawcze: Poznawanie świata na poziomie molekularnym. Zastosowania metod kalorymetrycznych w badaniach białek i płynów fizjologicznych. Medycyna spersonalizowana.

Najważniejsze osiągnięcia: Poznanie przebiegu termicznego rozfałdowania albuminy i innych białek surowicy krwi w roztworach wodnych, przeanalizowanie różnic pomiędzy albuminą odtłuszczoną i nieodtłuszczoną w przebiegu tego procesu, we właściwościach wiążących oraz w reakcji na działanie wybranych czynników fizykochemicznych w oparciu o badania kalorymetryczne (DSC) i spektroskopowe. Udokumentowanie możliwości wykorzystania profili DSC surowic w diagnostyce medycznej i w medycynie sportowej.

Najważniejsze publikacje:
A. Michnik, Thermal stability of bovine serum albumin DSC study, J. Therm. Anal. Cal. 71 (2003) 509 – 519.
A. Michnik, Z. Drzazga, A. Kluczewska, K. Michalik, Differential scanning microcalorimetry study of the thermal denaturation of haemoglobin, Biophys. Chem. 118 (2005) 93-101.
A. Michnik, K. Michalik, Z. Drzazga, Effect of UVC radiation on conformational restructuring of human serum albumin, J. Photochem. Photobiol. B 90 (2008) 170-178.
A. Michnik, Autor rozdziału: “Blood plasma, serum and serum proteins microcalorimetric studies aimed at diagnosis support” w książce: Thermal Analysis in Medical Application pod red. D. Lorinczy, Wydawnictwo: Akademia Kiado, Budapest; ISBN: 978 963 05 8992 5; Strony: 171 - 190; Rok: 2011;

Prywatnie/zainteresowania: Obserwacja przyrody, kuchnie świata.

footer