logo

Karina Maciejewska

Tytuł i stopień naukowy: dr n. fiz.

Adres e-mail: karina.maciejewska@us.edu.pl

Pokój: H/1/17

Zainteresowania badawcze: Badania elektrofizjologiczne mózgu. Sygnały biomedyczne. Optyka w medycynie

Najważniejsze osiągnięcia:
- Publikacje naukowe w czasopismach z listy JCR
- Przewodnicząca sesji wykładowej podczas międzynarodowej konferencji "Neurotechnix 2013 International Congress of Neurotechnology, Electronics and Informatics" odbywającej się w Vilamoura (Portugalia) 18-20 września 2013 r.
- Obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ leków antyretrowirusowych (indinawir i zidowudyna) na rozwój kości noworodków szczurzych”, luty 2013.
- Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Oddział Śląski za najlepszą pracę magisterską “Zawartość Ca, Fe i Zn w kościach płaskich zdrowych noworodków szczurzych oraz noworodków, których matkom podawano leki antyretrowirusowe (indinawir i zidowudyna)”

Najważniejsze publikacje:
K. Maciejewska, Z. Drzazga and M. Kaszuba, The changes in bone organic and inorganic matrix in newborn rats after maternal application of antiretroviral agents: Indinavir and zidovudine, BioFactors 41(3), 2015, 198-208.
K. Maciejewska, I. Pajonk and Zofia Drzazga, Intersex differences in posterior eye chamber by spectral optical coherent tomography, IFMBE Proceedings 51, Springer International Publishing Switzerland, DOI: 10.1007/978-3-319-19387-8_33, 2015, 132-135.
J. Filipek, M. Binkowski, K. Maciejewska, Z. Drzazga, Z. Wróbel, Investigation of microstructure of bone tissue in mandibles of newborn rats after maternal treatment with antiretroviral drugs, Biocybern Biomed Eng, 35, 2015, 54-63.
K. Maciejewska, Z. Drzazga, M. Kaszuba, Role of trace elements (Zn, Sr, Fe) in bone development. Energy dispersive X-ray fluorescence study of rat bone and tooth tissue, BioFactors 40(4), 2014, 425-435.
Z. Drzazga, K. Maciejewska, K. Michalik, M. Kaszuba and B. Nowińska, Does Maternal Treatment with Zidovudine Affect Changes in Mandibles of Newborns? Laser Induced Fluorescence Study, Journal of Fluorescence 21(3), 2011, 883-886.
K. Michalik, Z. Drzazga, K. Maciejewska, H.I. Trzeciak, M. Kaszuba, Monitoring of Postnatal Bone Mineraliziation in The Newborn Rats with the use of X-Ray Fluorescence Analysis, w: Polish Journal Of Environmental Studies, Vol. 1: Series of Monographs, 2010, 160-165.
Z. Drzazga, K. Michalik, K. Maciejewska, M. Kaszuba, B. Nowińska, Optical and X-ray fluorescence spectroscopy studies of bone and teeth in newborn rats after maternal treatment with indinavir, Photochem Photobiol. 86(1), 2010, 87-95.
Z. Drzazga, K. Michalik, K. Maciejewska, H. Trzeciak and M. Kaszuba, Role of endogenous zinc in bones of newborn rats, BioFactors 30, 243-248, 2007.

Prywatnie/zainteresowania: Literatura hiszpańska. Taniec. Aranżacja wnętrz. Kuchnie świata

footer