logo

Józef Lelątko

Tytuł i stopień naukowy: prof. dr hab.

Adres e-mail: jozef.lelatko@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: F/-1/08

Zainteresowania badawcze: Specjalizuje się on w dziedzinie badań struktury i właściwości materiałów, szczególnie z wykorzystaniem nowoczesnych technik mikroskopii elektronowej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie metali i stopów metali, ceramiki, biomateriałów, warstw wierzchnich, materiałów kompozytowych, materiałów magnetycznie miękkich i nanomateriałów.

Najważniejsze osiągnięcia: Opracowanie i opatentowanie nowego rodzaju stopów na bazie miedzi typu Cu-Al-Nb-X) wykazujących pamięć kształtu dla zastosowań w wysokiej temperaturze. Opracowanie modelu pozwalającego na określenie właściwości sprężystych stopów typu Cu-Al-Nb oraz przebiegu procesu ich plastycznego odkształcania. Opracowanie i opatentowanie nowego rodzaju warstw wierzchnich (azotkowych i tlenkowo-azotkowych) na stopach NiTi wykazujących pamięć kształtu dla poprawy ich biokompatybilności.

Najważniejsze publikacje:
J.Lelątko, Kształtowanie za pomocą pierwotnych wydzieleń struktury i własności stopów miedzi wykazujących pamięć kształtu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
J.Lelatko, T.Goryczka, Modyfikacja powierzchni stopów NiTi wykazujących pamięć kształtu, Uniwersytet Ślaski/Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2013.
J.Lelątko, J.Kwarciak, Z.Bojarski, H.Morawiec, The effect of cooling rate on ordering of the alpfa-phase in Cu-12.4% Al alloy, J. Mat. Sci., 20 (1985) 3529-3534.
J.Lelątko, H.Morawiec, Effect of NiAl precipitation on shape recovery of CuZnAl alloy, J. Mat. Sci. 31(1996) 2767-2773.
.Lelątko, P.Pączkowski, T.Wierzchoń, H.Morawiec, TEM studies of the nitrided NiTi surface, Journal of Microscopy, 223 (2006) 234-236.
J.Lelątko, H.Morawiec, The modeling of the deformation behavior of Cu-Al-Nb-X shape memory alloys containing primary particles, Materials Science and Engineering A 481-482 (2008) 684-687.
J.Lelątko, T.Goryczka, P.Pączkowski, T.Wierzchoń, H.Morawiec, TEM studies of the nitrided/oxided Ni–Ti surface Layer, Journal of Microscopy 237 (3) (2010)  435-438.

footer