logo

Marek Kulpa

Tytuł i stopień naukowy: dr

Adres e-mail: marek.kulpa@us.edu.pl

Pokój: E 0/11

Zainteresowania badawcze: fizyka ciała stałego

Najważniejsze osiągnięcia: Hodowla i charakteryzacja związków międzymetalicznych

Najważniejsze publikacje:
On the new ternary gadolinium silver aluminide GdAgAl J Heimann and M Kulpa  Journal of Alloys and Compounds 2000  296 L8

Prywatnie/zainteresowania: tematyka rowerowa

footer