logo

Maria Książek

Tytuł i stopień naukowy: dr

Adres e-mail: maria.ksiazek@us.edu.pl

Pokój: E/0/13

Zainteresowania badawcze: związki kompleksowe Fe(II), przejście spinowe, uporządkowanie dalekiego zasięgu

Najważniejsze publikacje:
M. Książek, J. Kusz, A. Białońska, R. Bronisz, M. Weselski; Influence of conformational changes on spin crossover properties and superstructure formation in 2D coordination polymers [Fe(hbtz)2(RCN)2](ClO4)2. Dalton Transactions 44 (2015) 18563 – 18575.
M. Seredyuk, K. O. Znovjyak, J. Kusz, M. Nowak, C. M. Munoz, J. A. Real; Control of the spin state by charge and ligand substitution: two – step crossover behaviour in a novel neutral iron(II) complex. Dalton Transactions 43 (2014) 16387 – 16394.
J. Kusz, M. Nowak, P. Gütlich; Crystal–structure studies of mononuclear iron(II) complexes with two – step spin crossover: [Fe(5-NO2-sal-N(1,4,7,10))] revisited. European Journal of Inorganic Chemistry (2013) 832 – 842.

Prywatnie/zainteresowania: kolarstwo szosowe, literatura piękna

footer