logo

Maciej Zubko

Tytuł i stopień naukowy: dr

Adres e-mail: maciej.zubko@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: F/-1/09

Zainteresowania badawcze: stopy z pamięcią kształtu; rozwiązywanie struktury krystalicznej nanoobiektów z wykorzystaniem precesji wiązki elektronowej; ansmisyjna mikroskopia elektronowa; analiza rzeczywistej struktury krystalicznej na podstawie rozpraszania dyfuzyjnego

Najważniejsze osiągnięcia: nagroda za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2012 roku w międzynarodowym konkursie PROGRES3; najlepsza prezentacja posterowa na XXII Conference on Applied Crystallography.

Prywatnie/zainteresowania: Żeglarstwo, Gitara elektryczna

footer