logo

Magdalena Szklarska

Tytuł i stopień naukowy: mgr

Adres e-mail: magdalena.szklarska@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: e/2/17

Zainteresowania badawcze: Biomateriały, elektrochemia, badania korozyjne

Najważniejsze osiągnięcia: specjalna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - IWIS 2015 „Electrochemical production manner and properties of nanoporous gold”; złoty medal - IWIS 2015 „Electrochemical production manner and properties of nanoporous gold”; srebrny medal - IWIS 2015 „The manner of electrophoretic deposition and functionalization of multi-walled carbon nanotubes on gold”; srebrny medalem - IWIS 2014 “Deposition manner of bioactive, natural polymer coatings on implanted titanium alloys”

Najważniejsze publikacje:
M. Szklarska, G. Dercz, W. Simka and B. Łosiewicz, “Ac Impedance Study on the Interfacial Properties of Passivated Ti13Zr13Nb Alloy in Simulated Body Fluid” Surface and Interface Analysis, (2014) 46, 698-701, DOI 10.1002/sia.5383.
M. Szklarska, G. Dercz, W. Simka, K. Dudek, O. Starczewska, M. Łężniak, B. Łosiewicz, „Alginate biopolymer coatings obtained by electrophoretic deposition on Ti15Mo alloy” Acta Physica Polonica A, 125 (2014) 919-923, DOI: 10.12693/APhysPolA.125.919
M. Szklarska, G. Dercz, J. Rak, W. Simka, B. Łosiewicz, “The Influence of Passivation Type on Corrosion Resistance of Ti15Mo Alloy in Simulated Body Fluids”, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (2015) 2687-2693, DOI: 10.1515/amm-2015-0433

footer