logo

Kazimierz Stróż

Tytuł i stopień naukowy: dr hab.

Adres e-mail: kazimierz.stroz@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: S/1/01

Zainteresowania badawcze: Krystalografia geometryczna

Najważniejsze osiągnięcia: Wykrycie niekonsekwentnych opisów w Tablicach Krystalograficznych, wprowadzenie sieci prawie – zredukowanych i analiza ich symetrii

Najważniejsze publikacje:
Acta Crystallographica A (A63.447-454, A63.77-79, A67.421-429, A71.268-278)

Prywatnie/zainteresowania: gra w szachy, piesze wądrówki

footer