logo

Danuta Stróż

Tytuł i stopień naukowy: Dr hab.

Adres e-mail: danuta.stroz@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: F/2/17

Zainteresowania badawcze: Transmisyjna mikroskopia elektronowa, stopy z pamięcią kształtu, biomateriały, nanorurki

Najważniejsze osiągnięcia: Wdrożenie produkcji stopów NiTi oraz ich zastosowań medycznych w Polsce w ramach projektu NCBiR INNOTECH-K1/IN1/46/157235/NCBR/12 

Najważniejsze publikacje:
Nowak, M, Nowrot, A, Szperlich, P, Jesionek, M, Kepinska, M, Starczewska, A, Mistewicz, K, Stroz, D, Szala, J, Rzychon, T, Talik, E, Wrzalik, R, Fabrication and characterization of SbSI gel for humidity sensors, SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL,210, 119-130,2014
E. A. Pieczyska, H. Tobushi, K.Takeda, D. Stróż, Z. Ranachowski, K.Kulasiński, S. Kúdela Jr., J. Luckner, Martensite transformation bands studied in TiNi shape memory alloy by infrared and acoustic emission techniques, Kovove Mater. 50 309–318 (2012)
J. Paluch, K. Jasik, M. Świderek-Kliszewska, D. Stróż, J.Lelątko, J. Markowski, T. Gierek, M. Kapral, A. Piotrowska, Ultrastructure of head and neck cancer tissues, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 269, (No. 4) 1374 (2012)
D. Stróz, D. Chrobak, Effect of internal strain on martensitic transformations in NiTi shape memory alloys, Materials Transactions 52, (2011), 358-363
M. Nowak, B. Kauch, P. Szperlich, D. Stróż, J. Szala, T. Rzychoń, Ł. Bober, B. Toroń, A. Nawrot, Sonochemical preparation of SbS1-xSexI nanowires, Ultrasonics Sonochemistry 17 (2010) 487-493

footer