logo

Zbigniew Stokłosa

Tytuł i stopień naukowy: Dr hab.

Adres e-mail: stoklosa@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: H/2/16, A/2/09

Zainteresowania badawcze: Inżynieria materiałowa, fizyka ciała stałego

Najważniejsze osiągnięcia: Określenie wpływu dodatków stopowych na właściwości fizyczne w stopach amorficznych na bazie żelaza typu Fe-X Si-B (doktorat), rozdział strat magnetycznych, jakościowe i ilościowe określenie procesów magnesowania w stopach amorficznych na bazie żelaza z dodatkiem srebra (habilitacja), opracowanie, metody pomiaru właściwości magnetycznych w słabych polach na próbkach otwartych, i inne

Najważniejsze publikacje
Z. Stokłosa, J. Rasek, P. Kwapuliński, G. Haneczok, L. Pająk, Acta Physica Polonica A, 102 (2002) 273)
Z. Stokłosa, J. Rasek, P. Kwapuliński, G. Haneczok, G. Badura, J. Lelątko, Material Science and Engineering C, 23 (2003) 49
J. Rasek, Z. Stokłosa, Engineering Transactions 54 (2006) 51
Z. Stokłosa, J. Rasek, P. Kwapuliński, G. Badura, G. Haneczok, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 304 (2006) e700
Z. Stokłosa, P. Kwapuliński, J. Rasek, G. Badura, G. Haneczok, L. Pająk, J. Lelątko, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320 (2008) e762
Z. Stokłosa, J. Rasek, P. Kwapuliński, G. Haneczok, A. Chrobak, J. Lelątko, L. Pająk, Physica Status Solidi A 207 (2010) 452
Z. Stokłosa, P. Kwapuliński, J. Rasek, G. Badura, G. Haneczok, L. Pająk, A. Kolano-Burian, Journal of Alloys and Compounds 507 (2010) 465
Z. Stokłosa, J. Rasek, P. Kwapuliński a, G. Badura, G. Haneczok, L. Pająk, J. Lelątko,
A. Kolano-Burian, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 9050
Z. Stokłosa, Procesy magnesowania i straty magnetyczne w amorficznych materiałach magnetycznie miękkich na bazie żelaza, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012
Z. Stokłosa, P. Kwapuliński, J. Rasek, G. Haneczok, M. Kubisztal, Materials Science and Engineering B 196, 1-6

Prywatnie/zainteresowania: Turystyka górska, narciarstwo alpejskie (czynnie), historia, geografia, nauki o ziemi, archeologia.

footer