logo

Krystian Prusik

Tytuł i stopień naukowy: dr

Adres e-mail: krystian.prusik@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: F-1/09

Zainteresowania badawcze: magnetyczne stopy z pamięcią kształtu, skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa.

Najważniejsze osiągnięcia: opracowanie technologii wysokotemperaturowego wyciskania magnetycznych stopów z pamięcią kształtu na osnowie Ni, określenie wpływu wydzieleni na efekt pamięci kształtu w stopach Co-Ni-Ga,

Najważniejsze publikacje:
H. Morawiec, M. Gigla, T. Goryczka, D. Chrobak, B. Górka-Kostrubiec, K. Prusik, Inżynieria Materiałowa 3 (140) XXV (2004) 268.
K. Prusik, P. Pączkowski, Proceedings z Summer School of Physics of Advanced Materials, Aristotle University, Thessaloniki, Greece, June 30 – July 11, 2004,
M. Gigla, P. Szczezek, M. Krzelowski, P. Pączkowski, K. Prusik, H. Morawiec, Proceed. XIX th Conf. Appl. Crystall., World Scientific New Jersey, 2004, p. 134.
G. Dercz, B. Formanek, K. Prusik, L. Pająk, Microstructure of Ni(Cr)-TiC-Cr3C2-Cr7C3 composite powder, Journal of Materials Processing Technology 162-163 (2005) 15-19.
G. Dercz, K. Prusik, L. Pająk, XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, AGH, 04 X-07 X, 2005, 311-317
G. Dercz, B. Formanek, K. Prusik, L. Pająk, Microstructure of Ni(Cr)-TiC-Cr3C2-Cr7C3 composite powder, Proceedings of the 13th Scientific International Conference „Achievments in Mechanical and Materials Engineering” AMME'2005, Gliwice-Wisła, 2005, 99-102
Grzegorz Dercz, Krystian Prusik, Lucjan Pająk, Roman Pielaszek, XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, AGH, 26-29 IX 2006, 263-268
G. Dercz, K. Prusik, L. Pająk, Structure investigations of commercial zirconia ceramic powder, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 18 (1-2) (2006) 259-262
G. Dercz, K. Prusik, T. Goryczka, L. Pająk, B. Formanek, X-ray studies on NiAl-Cr3C2-Al2O3 composite powder with nanocrystalline NiAl phase, Journal Alloys and Compounds 423/1-2 (2006) 112-115.
K. Prusik, M. Prewendowski, H. Morawiec, XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, AGH, (2006) 335-340
G. Dercz, R. Pielaszek, K. Prusik, L. Pająk, J. J. Malinowski, W. Pudło, Solid State Phenomena Vol. 130 (2007) pp. 203-206,
G. Dercz, K. Prusik, B. Formanek, L. Pająk, Journal of Microstructure and Materials Properties Vol. 2, No. 2 (2007) pp. 124-132
B. Kostrubiec, K. Prusik, Ł. Madej, H. Morawiec, Solid State Phenomena vol. 130, 2007 p. 141-145.
H. Morawiec, K. Prusik, B. Górka-Kostrubiec, M. Prewendowski, T. Goryczka, J. Lelątko, Inżynieria Materiałowa 3-4 (157-158) (2007) 297-303
G. Dercz, Krystian Prusik, XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej, AGH, (2007) 244-250
G. Golański, K. Prusik, P. Wieczorek: Analiza zmian w mikrostukurze stali T91 po długotrwałej eksploatacji, Energetyka XVIII (2008) 55
K. Prusik, H. Morawiec, B. Kostrubiec, M. Prewendowski, G. Dercz and K. Ziewiec, The effect of gamma-phase particles on microstructure and properties of Co-Ni-Ga alloys, Eur. Phys. J. Special Topics 158, 155-159 (2008)
H. Morawiec, T. Goryczka, J. Lelątko, K. Prusik, A. Rdzeń Effect of deformation on structure and mechanical behavior of polycrystalline Ni-Mn-Ga alloys Eur. Phys. J. Special Topics 158, 93-98 (2008)
G. Dercz, D. Oleszak, K. Prusik, L. Pająk, Rietveld-based quantitative analysis of multiphase powders with nanocrystalline NiAl and FeAl phases, Reviews on Advanced Materials Science, No 8, Vol. 18, (2008) 
K. Prusik, H. Morawiec, B. Kostrubiec, M. Prewendowski, G. Dercz, K. Ziewiec The effect of -phase particles on microstructure and properties of Co-Ni-Ga alloys, The European Physical Journal ST 158 (2008) 155-159
T. Goryczka, J. Lelątko, T. Wierzchoń, E. Rówiński, K. Prusik, H. Morawiec, Stability of nitrided/oxidized surface of NiTi shape memory alloy, Engineering of Biomaterials no 77-80 (2008) 28-30
G. Dercz, J. Rymarczyk, A. Hanc, K. Prusik, R. Babilas, L. Pająk, J. Ilczuk, Structural studies by XRD and Mössbauer spectroscopy on nanocrystalline substrates prepared using high-energy ball milling for Bi5Ti3FeO15 synthesis, Acta Physica Polonica A, Vol. 114 (2008) 1623-1629
K. Prusik , B. Kostrubiec , T. Goryczka , G. Dercz , P. Ochin , H. Morawiec, Materials Science and Engineering A 481–482 (2008) 330–333,
K. Ziewiec, K. Bryła, A. Ziewiec, K. Prusik, The microstructure and properties of a new Fe41Ni39P10Si5B5 glass forming alloy, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 34/1 (2008) 35-38
G. Dercz,K. Prusik, L. Pająk, X-ray and SEM studies on zirconia powders, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 31 (2008) 408-414
G. Dercz, K. Prusik: Procedura rentgenostrukturalnej analizy nanomateriałów, Materiały XXXVI Szkoły Inżynierii Materiałowej, AGH Kraków-Krynica 23-26 IX 2008 s.347-352
G. Dercz, L. Pająk, K. Prusik, R. Pielaszek, J. J. Malinowski: Nanocrystalline MgO powder materials prepared by sol-gel studied by X-ray diffraction and electron microscopy, Zeitschrift für Kristallographie, Suppl. 30 (2009) 255-260.

Prywatnie/zainteresowania:
Muzyka, śpiew, góry. Prywatnie mąż Aleksandry i ojciec dwóch córek Róży i Jagody 😉

footer