logo

Magdalena Popczyk

Tytuł i stopień naukowy: doktor nauk technicznych

Adres e-mail: magdalena.popczyk@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: E/2/19

Zainteresowania badawcze: elektrochemia, korozja i ochrona przed korozją
electrochemistry, corrosion and corrosion protection

Najważniejsze publikacje:
M. Popczyk, A. Serek, A. Budniok, „Production and properties of composite layers based on an Ni-P amorphous matrix”, Nanotechnology, 14 (2003) 341-346
M. Popczyk, A. Budniok, A. Lasia, „Electrochemical properties of Ni-P electrode materials modified with nickel oxide and metallic cobalt powders”, International Journal of Hydrogen Energy, 30 (2005) 265-271
M. Popczyk, J. Kubisztal, A. Budniok, „Structure and electrochemical characterization of electrolytic Ni+Mo+Si composite coatings in an alkaline solution”, Electrochimica Acta, 51 (2006) 6140-6144
M. Popczyk, A. Budniok, E. Łągiewka, „Structure and corrosion resistance of nickel coatings containing tungsten and silicon powders”, Materials Characterization, 58 (2007) 371-375
M. Popczyk, „The influence of molybdenum and silicon on activity of Ni+W composite coatings in the hydrogen evolution reaction”, Surface and Interface Analysis, 40 (2008) 246-249
K. Wykpis, M. Popczyk, A. Budniok, „Electrolytic deposition and corrosion resistance of Zn-Ni coatings obtained from sulphate-chloride bath”, Bulletin of Materials Science, 34(4) (2011) 997-1001
K. Wykpis, M. Popczyk, J. Niedbała, B. Bierska-Piech, A. Budniok, E. Łągiewka, „Influence of thermal treatment on the corrosion resistance of electrolytic Zn-Ni+Ni composite coatings”, Advanced Composite Materials, 24(5) (2015) 431-438

footer