logo

Joanna Panek

Tytuł i stopień naukowy: doktor nauk chemicznych

Adres e-mail: joanna.panek@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: E/2/18

Zainteresowania badawcze: materiały elektrodowe, elektrokataliza, elektrolityczne powłoki kompozytowe, procesy korozyjne, synteza mechaniczna, materiały nanokrystaliczne

Najważniejsze publikacje:
J.Panek, A.Budniok, "Production and electrochemical characterization of Ni-based composite coatings containing titanium, vanadium or molybdenum powders", Surface and Coatings Technology 201, 6478-6483 (2007)
J.Panek, A.Budniok, E.Łągiewka "Electrochemical production and characterization of Ni-based composite coatings containing Mo particles", Reviews on Advanced Materials Science 15 234-240 (2007)
J.Panek, A.Budniok, "Ni+Mo composite coatings for hydrogen evolution reaction" Surface and Interface Analysis, 40 237-241 (2008)
J.Kubisztal, J.Panek, A.Budniok "Electrolytic Ni-based composite coatings containing molybdenum and silicon for hydrogen evolution reaction" w: Baranowski B., Zaginaichenko S.Y., Schur D., Skorokhod V. (Eds.), Carbon Nanomaterials in Clean Energy Hydrogen Systems, 34, Springer, Dordrecht, 2008, str. 347.
J. Panek, J.Kubisztal, B. Bierska-Piech "Ni50Mo40Ti10 alloy prepared by mechanical alloying as electroactive material for hydrogen evolution reaction" Surface and Interface Analysis, 46 (2014) 716-720 (DOI 10.1002/sia5501)
M. Karolus, J. Panek "Nanostructured Ni-Ti alloys obtained by mechanical synthesis and heat treatment" Journal of Alloys and Compounds, 658 (2016) 709-715 (DOI 10.1016/j.jallcom.2015.10.286)

footer