logo

Lucjan Pająk

Tytuł i stopień naukowy: prof. dr hab.

Adres e-mail: lucjan.pajak@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: C/2/10

Zainteresowania badawcze: rentgenografia, chemia ciała stałego, struktura materiałów a ich właściwości

Najważniejsze osiągnięcia: Pionierskie badania w Polsce w zakresie wykorzystania metody małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich w badaniach procesu przedwydzieleniowego w metalach (określenie struktury stref Guinier-Prestona w stopach Al-Ag) oraz struktury materiałów porowatych opisywanych geometria fraktalną. Pionierskie w skali światowej badania struktury nanokrystalicznych, niestechiometrycznych faz międzymetalicznych z wykorzystaniem rentgenowskiej dyfrakcji wysokokątowej oraz metody Rietvelda.

Najważniejsze publikacje:
A. Jarzębski, L. Pająk, Structure of silica aerogels obtained from a single step base catalysed process boosted by fluorine anions. J. Non-Cryst. Solids 204, 172-177 (1996)
A. Jarzębski, J. Lorenc, L. Pająk, Surface Fractal Characteristics of Silica Aerogels. Langmuir, 13, 1280-1285 (1997)
J. Mrowiec-Białoń, L. Pająk, A.B. Jarzębski, A.I. Lachowski, J. Malinowski, Morphology of Silica Aerogels Obtained from the Process Catalyzed by NH4F and NH4OH. Langmuir, 13, 6310-6314 (1997)
J. Mrowiec-Białoń, L. Pająk, A.B. Jarzębski, A.I. Lachowski, J. Malinowski, Morphology of Zirconia Aerogels Obtained from Different Preparation Procedures, J. Non-Cryst. Solids, 225, 115-119 (1998)
J. Mrowiec-Białoń, , A.B. Jarzębski, L. Pająk, Water Vapor Adsorption on the SiO2-CaCl2 Sol-Gel Composities, Langmuir, 15, 6505 - 6509 (1999)
B. Bierska, L. Pająk, Determination of size distribution of Guinier-Preston Zones in Al-Ag alloys by SAXS method, Acta Phys. Pol. A 102, 227-232 (2002)
Z. Stokłosa, J. Rasek, P. Kwapuliński, G. Haneczok, L. Pająk, Structural relaxation and crystallisation in Fe-Cr-Si-B and Fe-Cu-Cr-Si-B amorphous alloys, Acta Phys. Pol. A 102, 273-281 (2002)
S. Krompiec, J. Mrowiec-Białoń, K. Skutil, A. Dukowicz, L. Pająk, A.B. Jarzębski, Nickel-alumina composite aerogel catalysts with high nickel load: a novel fast sol-gel synthesis procedure and screening of catalytic properties, J. Non-Cryst. Solids, 315, 297-303 (2003)
S. Pikus, M. Majdan, L. Pająk, E. Olszewska, High quality powder diffraction data for A-type zeolite with selected divelent d-electron metals, Powder Diffraction, 19, 172-180 (2004)
J. Mrowiec-Białoń, A.B. Jarzębski, L. Pająk, Z. Olejniczak, M. Gibas, Preparation and surface properties of low-density gels synthesized using prepolymerized silica precursors, Langmuir, 20, 10389-10393 (2004)
B. Bierska, E. Łągiewka, L. Pająk, SAXS studies on Al-1.6at.%Ag alloy and electrodeposited Cu foils and Ni-Mo alloys  Journal of alloys and compounds, 382, 73-83 (2004)
I. Napłoszek-Bilnik, A. Budniok, B. Łosiewicz, L. Pająk, E. Łągiewka, Electrodeposition of composite Ni based coatings with addition of Ti or/and Al particles  Thin Solid Films, 474, 146-153 (2005)
G. Dercz, B. Formanek, K. Prusik, L. Pająk, Microstructure of Ni(Cr)-TiC-Cr3C2-Cr7C3 composite powder  Journal of Materials Processing Technology, 162-163, 15-19 (2005
L. Pająk, B. Bierska, J. Mrowiec-Białoń, A.B. Jarzębski, R. Diduszko, SAXS from particle and disordered systems  Fibers and Textile in Eastern Europe, 13, 69-74 (2005)
L. Pająk, B. Formanek, G. Dercz, Dispersion analysis of NiAl-TiC-Al2O3 composite powder ground in high-energy attritorial mill  Journal of Materials Processing Technology, 175, 334-337 (2006)
G. Badura, J. Rasek, P. Kwapuliński, Z. Stokłosa, L. Pająk, Crystallization and optimisation of soft magnetic properties in amorphous FeCuXSi13B9 (X=Mn,Co,Zr) type alloys, Physica Status Solidi, 203B, 349-357 (2006)
G. Dercz, K. Prusik, L. Pająk, T. Goryczka, B. Formanek, X-ray studies on NiAl-Cr3C2-Al2O3 composite powder with nanocrystalline NiAl phase  Journal of alloys and compounds, 423, 112-115 (2006)
G. Badura, J. Rasek, Z. Stokłosa, P. Kwapuliński, G. Haneczok, J. Lelątko,
L. Pająk, Soft magnetic properties enhancement effect and crystallization processes in Fe78-xNbxSi13B9 (x=0, 2, 4) amorphous alloys, J. Alloys and Compounds, 436, 43-50 (2007)
G. Dercz, D. Oleszak, K. Prusik, L. Pająk, Rietveld-based quantitative analysis of multiphase powders with nanocrystalline NiAl and FeAl phases, Rev. Adv. Mater. Sci., 18, 764-768 (2008)
A. Hanc, J. Kansy, G. Dercz, L Pająk, D. Oleszak, A Study of Point Defects in the B2-Phase Region of the Fe-Al System by Mössbauer Spectroscopy, Acta Physica Polonica A, 114, No 6, 1555-1562 (2008)
G. Dercz, J. Rymarczyk, A. Hanc, K. Prusik, R. Babilas, L. Pająk, J. Ilczuk, Structural studies with the use of XRD and Mössbauer spectroscopy of Bi5Ti3FeO15 ceramic powders obtained by mechanical synthesis, Acta Physica Polonica A, 114, No 6, 1623-1629 (2008)
Z. Stokłosa, P. Kwapuliński, J. Rasek, G. Badura, G. Haneczok, L. Pająk, J. Lelatko, Structural relaxation, crystallization and improvement of magnetic properties in FeXSiB (X = Cr, Nb)-type amorphous alloys, J. of Magnetism and Magnetic Materials, 320, 762-765 (2008)
P. Kwapuliński, Z. Stokłosa, J. Rasek, G. Badura, G. Haneczok, L. Pająk, J. Lelatko, Influence of alloying additions and annealing time on magnetic properties in amorphous alloys based on iron, J. of Magnetism and Magnetic Materials, 320, 778-782 (2008)
G. Dercz, R. Pielaszek, K. Prusik, L. Pająk, J.J. Malinowski, W. Pudło, Structure studies on nanocrystalline powder of MgO xerogel prepared by sol-gel method, Materials Science Poland, 27, 201-207 (2009)
G. Dercz, J. Dercz , K. Prusik, A. Hanc, R. Babilas, L. Pająk, J. Milczuk, Structure investigations of Bi5Ti3FeO15 ceramics prepared by free sintering process of high-energy ball milled nanocrystalinne precursors, Archives of Metallurgy and Materials, 54, 741-745 (2009)
G. Dercz, L. Pająk, K. Prusik, R. Pielaszek, J.J. Malinowski, X-ray and electron microscopy techniques studied on nanocrystalline MgO powder materials prepared by sol-gel method, Z. fur Kristallografie, Suppl., 30, 255-260 (2009)
J. Kansy, A. Hanc, L. Pająk, D. Giebel, PALS study of point defects in Fe-Al and Fe-Al-Cr alloys, Phys. Status Solidi C 6, 2326-2328 (2009)
L. Pająk, E. Olszewska, S. Pikus, G. Dercz, J. Rasek, New, experimental powder diffraction data for metastable Fe3B phase prepared according to ICDD standards, Solid State Phenomena, 163, 173-176 (2010)
Z. Stokłosa, J. Rasek, P. Kwapuliński, G. Haneczok, A. Chrobak, J. Lelatko, L. Pająk, Influence of boron content on crystallization and magnetic properties of ternary FeNbB amorphous alloys, Phys. Status Solidi (a) 207, 452-456 (2010)
L. Pająk, Nanostruktura wybranych porowatych materiałów badana metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998,
L. Pająk, B. Bierska-Piech, Nanoniejednorodności materiałów a efekt małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich i neutronów, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2010,

Prywatnie/zainteresowania: Muzyka, sport

footer