logo

Patrycja Osak

Tytuł i stopień naukowy: mgr inż. / M.Sc., Eng.

Adres e-mail: patrycja.osak@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: E/2/19

Zainteresowania badawcze: biomateriały, elektrochemiczne metody modyfikacji powierzchni materiałów, stomatologia
biomaterials, electrochemical methods for surface modification of materials, dentistry

Najważniejsze osiągnięcia:
I miejsce w konkursie na najlepszy poster organizowanym podczas II Międzynarodowego Kongresu Stomatologicznego Dent Group  Academy
Srebrny medal za wynalazek pt. „Development of a new manner of formation of the biocompatible phosphate coatings on the surface of the NiTi alloy showing shape memory effect„ 8 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, 
Nagroda główna przyznana przez Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców z siedzibą w Strasburgu za wynalazek pt. „Biocompatible NiTi alloy with memory effect” 8 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, 

I place in the competition for the best poster organized Turing II International Dental Congress of Dent Group  Academy
Silver medal for the invention „Development of a new manner of formation of the biocompatible phosphate coatings on the surface of the NiTi alloy showing shape memory effect„ 8 International Invention Show, 
Grand  Prize awarded by The European Association of Inventors, based in Strasbourg for invention „Biocompatible NiTi alloy with memory effect”8 International Invention Show, 

Najważniejsze publikacje:
P. Osak, T. Goryczka, B. Łosiewicz „Effect of Polarization Scan Rate on the Pitting Potential of the Self-Passivated NiTi Shape Memory Alloy in a Simulated Body Fluid” Solid State Phenomena (2015) 227, 443-446
B. Łosiewicz, M. Popczyk, M. Szklarska, A. Smołka, P. Osak, A. Budniok „Application of the Scanning Kelvin Probe Technique for Characterization of Corrosion Interfaces”Solid State Phenomena (2015) 228, 369-382
B. Łosiewicz, M. Popczyk, M. Szklarska, P. Osak „Effect of Phosphorus on the Corrosion Resistance of Nickel Electrocoatings” Solid State Phenomena (2015) 228, 310-316
B. Łosiewicz, M. Popczyk, P. Osak „New Ni-Me-P Electrode Materials” Solid State Phenomena (2015) 228, 39-48
B. Łosiewicz, M. Popczyk, A. Smołka, M. Szklarska, P. Osak, A. Budniok „Localized Electrochemical Impedance Spectroscopy for Studying the Corrosion Processes in a Nanoscale” Solid State Phenomena (2015) 228, 383-393
B. Łosiewicz, M. Popczyk, M. Szklarska, A. Smołka, P. Osak, A. Budniok „Use of Scanning Vibrating Electrode Technique to Localized Corrosion Evaluation” Solid State Phenomena (2015) 228, 353-368
B. Łosiewicz, M. Popczyk, A. Smołka, M. Szklarska, P. Osak, A. Budniok „On the Use of the Scanning Electrochemical Microscopy in Corrosion Research” Solid State Phenomena (2015) 228, 394-409

Prywatnie/zainteresowania: kulinaria, literatura, piesze wycieczki górskie, terrarystyka
Cooking, literature, hiking, terraristic

footer