logo

Seweryn Miga

Tytuł i stopień naukowy: doktor habilitowany

Adres e-mail: seweryn.miga@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: A/2/11

Zainteresowania badawcze: fizyka ferroelektryków i ferroelektrycznych relaksorów, materiały funkcyjne
physics of ferroelectrics and ferroelectric relaxors, smart materials

Najważniejsze osiągnięcia: doświadczalna weryfikacja modeli nieliniowych właściwości dielektrycznych ferroelektryków i ferroelektrycznych relaksorów
experimental verification of models of the nonlinear dielectric response of ferroelectrics and ferroelectric relaxors

Najważniejsze publikacje:
Non-Debye domain-wall-induced dielectric response in Sr0.61-xCexBa0.39Nb2O6, DOI 10.1103/PhysRevB.65.220101
INVESTIGATION OF THE DIFFUSE PHASE-TRANSITION IN PLZT X/65/35 CERAMICS, X=7-10, DOI 10.1080/00150198908007911
The piezoelectric effect in Na0.5Bi0.5TiO3 ceramics, DOI 10.1088/0953-8984/14/21/314
Preparation and dielectric properties of Ag1-xLixNbO3 (ALN) solid solutions ceramics, DOI 10.1016/S0921-5107(01)00666-3
Multiglass order and magnetoelectricity in Mn2+ doped incipient ferroelectrics, DOI 10.1140/epjb/e2009-00222-4
Probing polar nanoregions in Sr0.61Ba0.39Nb2O6 via second-harmonic dielectric response, DOI 10.1103/PhysRevB.68.092105
Computer-controlled susceptometer for investigating the linear and nonlinear dielectric response, DOI 10.1063/1.2712792
Aging, rejuvenation, and memory effects in the domain state of Sr0.75Ba0.25Nb2O6, DOI 10.1080/01411590701315492
Crossover from ferroelectric to relaxor and cluster glass in BaTi1-xZrxO3 (x=0.25-0.35) studied by non-linear permittivity, DOI 10.1063/1.4811089

footer