logo

Joanna Maszybrocka

Tytuł i stopień naukowy: dr

Adres e-mail: joanna.maszybrocka@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: S/- 1/10 oraz S/1/04

Zainteresowania badawcze: techniki wytwarzania przyrostowego (druk 3d), tribologia, badanie właściwości mechanicznych materiałów, przetwarzanie i analiza obrazu, metody pomiaru struktury geometrycznej powierzchni, stereologia materiałów, kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich i biomedycznych

Najważniejsze osiągnięcia:
Zastosowanie metody selektywnego spiekania laserowego do wytwarzania porowatych materiałów (w tym implantów) o ściśle zaprojektowanej strukturze przestrzennej porów.
Ocena wpływu modyfikacji sekwencyjnej na właściwości fizykochemiczne polietylenu panewek endoprotez.
Opracowanie podstaw teoretycznych oraz procedury inżynierskiej zapewnianiającej maksymalną trwałość eksploatacyjną polimerowo–metalowego węzła tarcia poprzez istotne podwyższenie odporności polietylenu na zużycie i trwałą deformację przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności oksydacyjnej polimeru.

Najważniejsze publikacje:
Maszybrocka, J., Barylski, A., & Cybo, J. (2015, January). The influence of plastic deformation performed before and after electron beam irradiation on the morphology and structural properties of UHMWPE. In Solid State Phenomena (Vol. 220, pp. 627-632). Trans Tech Publications.
Maszybrocka, J., Cybo, J., Cwajna, J., Barylski, A., & Czaja, P. (2013, February). The Influence of Plastic Deformation on Structure of Highly Crosslinked UHMWPE Intended for Endoprosthesis Cups. In Solid State Phenomena (Vol. 197, pp. 13-18). Trans Tech Publications.
Maszybrocka, J., Cybo, J., Barylski, A., & Czaja, P. (2013, March). Changes in UHMWPE Morphology and Structure After Irradiation with an Electron Beam and Thermal Treatment. In Solid State Phenomena (Vol. 199, pp. 538-543). Trans Tech Publications.
Barylski, A., Maszybrocka, J., Kupka, M., Aniołek, K., & Kaptacz, S. (2015). Radiation–chemical modification of PTFE in the presence of graphite. Journal of Applied Polymer Science, 132(31).
Cybo, J., Maszybrocka, J., Barylski, A., & Kansy, J. (2012). Resistance of UHMWPE to plastic deformation and wear and the possibility of its enhancement through modification by radiation. Journal of Applied Polymer Science, 125(6), 4188-4196.

Prywatnie/zainteresowania: Makrofotografia, Druk 3d

footer