logo

Bożena Łosiewicz

Tytuł i stopień naukowy: dr

Adres e-mail: bozena.losiewicz@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: E/2/20

Zainteresowania badawcze: Elektrokataliza; adsorpcja, absorpcja i wydzielanie wodoru; elektroliza wody; kinetyka reakcji elektrodowych; korozja; elektrochemiczna spektroskopia impedancji; wodorki metali; elektrody kompozytowe; elektrody porowate; elektrochemiczne osadzanie metali, ceramiki i polimerów; bioelektrochemia

Najważniejsze osiągnięcia:
Otrzymanie kompozytowych materiałów elektrodowych Ni-P+tlenki tytanu do wydzielania wodoru. Określenie kinetyki, pojemności warstwy podwójnej i pojemności adsorpcji w funkcji potencjału w procesie elektrosorpcji wodoru na metalach szlachetnych (Pd, Pt, Rh, Ru, Ir, Os). Zastosowanie w wysokoczęstotliwościowych pomiarach impedancyjnych prototypowej konfiguracji elektrod bliźniaczych do wyznaczania kinetyki bardzo szybkich reakcji elektrodowych.
Patent nr PL407556-A1: B. Łosiewicz, M. Szklarska, G. Dercz: Sposób osadzania bioaktywnej powłoki z anionowego polimeru naturalnego w postaci alginianu lub hialuronianu na elemencie wykonanym ze stopu tytanu
Wynalazki:
B. Łosiewicz, P. Osak, M. Szklarska, A. Smołka, J. Kubisztal, D. Stróż: Electrochemical production manner and properties of nanoporous gold, Nagroda Specjalna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 9th International Warsaw Invention Show (IWIS 2015)
B. Łosiewicz, P. Osak, M. Szklarska, A. Smołka, J. Kubisztal, D. Stróż: Electrochemical production manner and properties of nanoporous gold, Złoty medal na 9th International Warsaw Invention Show (IWIS 2015)
B. Łosiewicz, M. Szklarska, A. Smołka, P. Osak, J. Kubisztal, D. Stróż: The manner of electrophoretic deposition and functionalization of multi-walled carbon nanotubes on gold, Srebrny medal na 9th International Warsaw Invention Show (IWIS 2015)
P. Osak, B. Łosiewicz, T. Goryczka: Biocompatible NiTi alloy with memory effect, Nagroda Główna Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców na 8th International Warsaw Invention Show (IWIS 2014)
A. Smołka, D. Stróż, G. Dercz, B. Łosiewicz: Development of new electrochemical method of forming nanotubular oxide layers on titanium alloys for medical applications, 8th International Warsaw Invention Show (IWIS 2014)
P. Osak, B. Łosiewicz, T. Goryczka, G. Dercz: Development of a new manner of formation of the biocompatible phosphate coatings on the surface of the NiTi alloy showing shape memory effect, Srebrny medal na 8th International Warsaw Invention Show (IWIS 2014)
M. Szklarska, B. Łosiewicz, G. Dercz: Deposition manner of bioactive, natural polymer coatings on implanted titanium alloys, Srebrny medal na 8th International Warsaw Invention Show (IWIS 2014)

Najważniejsze publikacje:
B. Łosiewicz, A. Budniok, E. Rówiński, E. Łągiewka, A. Lasia: The structure, morphology and electrochemical impedance study of the hydrogen evolution reaction on the modified nickel electrodes, International Journal of Hydrogen Energy 29 (2004) 145-157.
B. Łosiewicz, L. Birry, A. Lasia: Effect of adsorbed carbon monoxide on the kinetics of hydrogen electrosorption into palladium, Journal of Electroanalytical Chemistry, 611 (2007) 26-34.
B. Łosiewicz, M. Martin, C. Lebouin, A. Lasia: Kinetics of hydrogen underpotential deposition at ruthenium in acidic solutions, Journal of Electroanalytical Chemistry, 649 (2010) 198-205.
B. Łosiewicz, R. Jurczakowski, A. Lasia: Kinetics of hydrogen underpotential deposition at polycrystalline rhodium in acidic solutions, Electrochimica Acta, 56 (2011) 5746-575.
B. Łosiewicz, R. Jurczakowski, A. Lasia: Kinetics of hydrogen underpotential deposition at polycrystalline platinum in acidic solutions, Electrochimica Acta, 80 (2012) 292-301.

Prywatnie/zainteresowania: Coaching, medycyna naturalna, języki obce

footer