logo

Piotr Kwapuliński

Tytuł i stopień naukowy: dr hab.

Adres e-mail: piotr.kwapulinski@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: H/2/16

Zainteresowania badawcze: materiały magnetyczne, dyfuzja w ciele stałym, przejścia fazowe.

Najważniejsze osiągnięcia:
Wyjaśnienie wpływ dodatków stopowych na tworzenie się struktury nanokrystalicznej i stabilność właściwości magnetycznych otrzymanych materiałów nanokrystalicznych.
Wyjaśnienie wpływu promienia atomowego dodatku stopowego na temperaturę optymalizacji właściwości magnetycznych, wykorzystanie metody magnetycznej analizy fazowej do wyznaczenia objętościowego udziału fazy nanokrystalicznej
Wyjaśnienie zmian magnetoimpedancji bezkontaktowej w stopach amorficznych poprzez poszerzenie modelu R. Albena i dwufazowego modelu statystycznego rozkładu anizotropii K. Suzukiego o człony zależne od energii stabilizacji ścian domenowych oraz energię magnetosprężystą.

Najważniejsze publikacje:
P. Kwapuliński, J. Rasek, Z. Stokłosa, G. Haneczok, Optimisation of soft magnetic properties in Fe-Cu-X-Si13B9 (X=Cr, Mo, Zr) amorphous alloys, JMMM 234 (2001) 218-226
P. Kwapuliński, Z. Stokłosa, A. Chrobak, J. Rasek, G. Haneczok, Optimisation of soft magnetic properties in Fe-B and Fe-B-Si amorphous alloys obtained by melt spinning method, Acta Physica Polonica A, 102 (2002) 309-316
P. Kwapuliński, J. Rasek, Z. Stokłosa, G. Haneczok, Magnetic properties of Fe74Cu1CrxZr3-xSi13B9 amorphous alloys, JMMM 254-255 (2003) 413 – 415
P. Kwapuliński, A. Chrobak, G. Haneczok, Z. Stokłosa, J. Rasek, J. Lelątko, Optimisation of soft magnetic properties in nanoperm type alloys, Materials Science and Engineering C, 23 (2003) 71-75
P. Kwapuliński, J. Rasek, Z. Stokłosa, G. Haneczok, Magnetic properties and nanocrystalline alloys based on iron, Journal of Materials Processing Technology 157-158 (2004) 735-742
P. Kwapuliński, A. Chrobak, G. Haneczok, Z. Stokłosa, J. Rasek, Structural relaxation in Fe86-xNbxB14 amorphous alloys, JMMM, 304 (2006) e654-e656
P. Kwapuliński, Z. Stokłosa, J. Rasek, G. Badura, G. Haneczok, L. Pająk, J. Lelątko, Influence of alloying additions and annealing time on magnetic properties in amorphous alloys based on iron, JMMM 320 (2008) e778-e782
P. Kwapuliński, G. Haneczok, Z. Stokłosa, J. Rasek, Magnetoimpedance effect in amorphous and nanocrystalline alloys based on iron, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 47 (2011) 166-176
A.Chrobak, A. Kaleta, P. Kwapuliński, M. Kubisztal, G. Haneczok, Magnetic shlielding effectiveness of iron-based amorphous alloys and nanocrystaline composites, IEEE Transactions on Magnetics, 48 (2012) 1512-1515
Z. Stokłosa, P. Kwapuliński, J. Rasek, G. Haneczok, M. Kubisztal, Magnetic properties and loss separation in Fe76−xAgxNb2Si13B9 amorphous alloys, Materials Science and Engineering B 196 (2015) 1-6

footer