logo

Marian Kupka

Tytuł i stopień naukowy: Dr hab.

Adres e-mail: marian.kupka@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: S/-1/13

Zainteresowania badawcze: Struktura i właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich

Najważniejsze osiągnięcia: Do oryginalnych w skali światowej osiągnięć naukowych należą: wykazanie dominującego wpływu stopnia uporządkowania dalekiego zasięgu na charakterystyki odkształcania stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl; istotny wkład merytoryczny do dyskusji na temat mechanizmów odkształcania faz uporządkowanych i zaproponowanie nowego modelu tłumaczącego anomalną zależność temperaturową granicy plastyczności aluminidków żelaza; wykazanie możliwości optymalizacji technologii otrzymywania i przetwarzania aluminidków żelaza; charakterystyka procesu oddziaływania wodoru w aluminidkach żelaza. Do najważniejszych osiągnięć w dziedzinie zastosowań praktycznych można zaliczyć współudział w opracowaniu nieniszczącej (magnetycznej) metody monitorowania stopnia zużycia elementów rurowych instalacji reformingowych i pirolitycznych, która została wdrożona w Zakładach Azotowych we Włocławku, Puławach, Tarnowie i Chorzowie oraz w PKN ORLEN w Płocku.

Najważniejsze publikacje:
M. Kupka, Struktura i właściwości stopów na osnowie fazy FeAl otrzymanych w procesach metalurgicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2366, Wyd. U.Ś., Katowice 2005, s. 1-126.
M. Kupka, Oddziaływanie wodoru w aluminidkach żelaza, Wyd. U.Ś, Katowice 2015, s. 1-100.
M. Kupka, Technological plasticity studies of the FeAl intermetallic phase – based alloy, Intermetallics 12 (2004) 295-302.
M. Kupka, High temperature strengthening of the FeAl inermetallic phase – based alloy, Intermetallics 14 (2006) 149-155.
M. Kupka, Can vacancies be the main reason of FeAl alloys hardening?, Journal of Alloys and Compounds 437 (2007) 373-377.
M. Kupka, K. Stępień, Hydrogen diffusivity in Fe-40at.%Al alloy, Chemistry of Metals and Alloys 1 (2008) 227-234.
M. Kupka, K. Stępień, Hydrogen permeation in Fe–40at.%Al alloy at different temperatures, Corrosion Science 51 (2009) 699-702.
M. Kupka, K. Stępień, B. Łosiewicz, Effect of plastic working on hydrogen permeability in an FeAl based alloy, Journal of Alloys and Compounds, 482 (2009) 371-375.
M. Kupka, K. Stępień, K. Kulak, Effect of hydrogen on room-temperature plasticity of B2 iron aluminides, Corros. Sci. 53 (2011) 1209-1213.
K. Nowak, M. Kupka, The effect of preoxidation treatment on the plasticity behavior of B2 iron aluminide, Vacuum 90 (2013) 10-16.
M. Kupka, K. Stępień, K. Nowak, Studies on hydrogen diffusivity in iron aluminides using the Devanathan-Stachurski method, J. Phys. Chem. Sol. 75 (2014) 344-350.
K. Aniołek, M. Kupka, A. Barylski, G. Dercz, Mechanical and tribological properties of oxide layers obtained on titanium in the thermal oxidation process, Applied Surface Science 357 (2015) 1419- 1426.

Prywatnie/zainteresowania: Podróże, książki, sport

 

footer