logo

Marian Kubisztal

Tytuł i stopień naukowy: dr

Adres e-mail: marian.kubisztal@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: H2/14

Zainteresowania badawcze: właściwości mechaniczne powłok, materiały kompozytowe, adhezja, nanomagnetyzm, procesy relaksacyjne w nanomateriałach magnetycznych

Najważniejsze publikacje:
M. Kubisztal, G. Haneczok, A. Chrobak, B. Rams, D. Miara, J. Rasek, Elastic properties of epoxy system coatings on aluminium substrate, Surface & Coatings Technology, 204, 120–124 (2009).
M. Kubisztal, J.Kubisztal, A. Chrobak G. Haneczok, A. Budniok, J. Rasek, Elastic properties of Ni and Ni+Mo coatings electrodeposited on stainless steel substrate. Surface & Coatings Technology, 202, 2292–2296 (2008).
A.Chrobak, M.Kubisztal, J.Kubisztal, G.Haneczok, Adhesion coefficient and elastic properties of composite coatings on metallic substrate, Surface & Coatings Technology, 204, 2077–2080 (2010).

footer